“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi

17 Mayıs 16
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi

Üniversitemizde “Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ isimli konferans Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın katılımıyla Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz öğretim elemanları, ilimizin otel işletmecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  Üniversitemizin pek çok alanda şehirle çok ciddi bir bütünleşme, iletişim ve etkileşim içerisinde olduğunu belirterek “Turizm potansiyeli çok yüksek olan ilimizde, turizm konusunda ciddi katkılar sağlayacağına, önemli bir hızlandırıcı rol oynayacağına inandığımız pek çok çalışma yaptık. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz sene onaylanan Turizm Fakültemiz dir. Şu anda ön lisans düzeyinde devam etmekte olan eğitimlerimiz kısa bir süre içerisinde Turizm Fakültemiz bünyesinde de başlayarak turizm alanında sadece bilimsel olarak değil yeni açılımlar ve istihdam konusunda da çok büyük katma değer sağlayacağı inancındayım” dedi. “Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ konulu konferansta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın önemli bilgiler aktaracağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Filiz Kılıç’a teşekkür etti. 

Tüm katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, “Bugün petrol, gıda ve otomotiv endüstrilerinin meydana getirdiği geliri aşan geliriyle turizm sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomik sektörü unvanını taşımaktadır” diyerek Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre uluslararası turizm gelirleri ve seyahat eden kişi sayıları hakkında bilgiler verdi ve “Son 30 yıl içerinde dünya genelinde turist sayısı yaklaşık 4 kat, turizm gelirleri ise 12 kat artış göstermiştir” dedi. Prof. Dr. Kılıç, Dünya Turizm Örgütü’nün istatistiklerine göre toplam turist sayısının 2030 yılına kadar 2 katına çıkarak 1,8 milyara ulaşacağını ve 11 kişiden 1’inin turizm sektöründe istihdam edileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Ülkemizde turizm sektörünün 1980’lerden itibaren önemli bir gelişme gösterdiğini ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, ülkemizde turizm sektörünün döviz girdisinin artmasına, yeni istihdam alanlarının oluşmasına, bölgesel kalkınmaya, sektöre girdi sağlayan 54 farklı sektöre yönelik katma değer oluşmasına ve devlet gelirlerinin artmasına önemli düzeyde katkısının bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, konuşmasına şu şekilde devam etti: “ Türkiye, dünya turizm pazarında %3,7’lik, Avrupa pazarında %7,1’lik paya sahiptir. Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre, Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 2014 yılında 6. sırada, en çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 11. sırada yer almıştır. Yine aynı yılda ülkemiz, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 4. destinasyonudur.”

2015 yılında ülkemizi 36,2 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, “2015 yılı itibariyle, yatak kapasitemiz 1,1 milyon, devam eden yatak kapasitesi yatırımımız ise 40 bindir. Sektörde 1 milyondan fazla sigortalı çalışan bulunmaktadır. Doğrudan ve dolaylı istihdam dikkate alındığında ise, çalışan sayısının 2 milyonu geçtiği görülmektedir. Bu sayı ise, Türkiye’deki toplam istihdamın yaklaşık olarak %8’ini oluşturmaktadır” dedi. Turizm sektöründe çalışanların büyük önem arz ettiğini vurgulayarak konuşmasına devam eden Prof. Dr. Kılıç, turizm işletmelerinde kaliteli hizmet vermenin nitelikli personelle mümkün olabileceğini ifade ederek iyi eğitim almış ve tecrübeli çalışanların işletmeler arasındaki rekabette belirleyici bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

“Turizm eğitimi, turizm hareketini ve ekonomisini halka ve öğrenim gören gençliğe öğreterek, turizm konusunda bilgili, kalifiye personel ve yönetici yetiştirilmesini amaçlayan çalışmalar bütünüdür” diyen Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2014 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre Türkiye ve KKTC’de turizm eğitimi veren 56 üniversitenin bulunduğunu söyleyerek “Yükseköğretimde turizm eğitimi veren fakültelerin bulundukları bölgeye ve bölgedeki paydaşlarına sayısız katkıları bulunmaktadır. Söz konusu bu katkılar, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamlarda kapsamlı ve uzun dönemde etkileri derinleşen bir niteliğe sahiptir” dedi.

“Karşılıklı paydaş olarak değerlendirilen üniversite ve turizm işletmelerinin rolleri dikkate alındığında; bilimsel ve teknolojik bilgi üretimi ile bilimsel gelişmenin temel kaynağını oluşturan üniversiteler ile ekonomi içerisindeki olumlu ekonomik etkileri dikkate alındığında turizm sektörü arasındaki karşılıklı işbirliğinin önemi anlaşılmaktadır” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Kılıç, üniversitelerin turizm sektörüne katkıları noktasında Turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, yeni destinasyonlar belirlemek, tarihi ve turistik değerleri ön plana çıkarmak, bölgenin turizm master planının çıkartılmasında katkıda bulunmak, düzenlenecek konferanslar/toplantılar sayesinde, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımıza ve mevcut önyargıların ortadan kalkmasına katkıda bulunulmak, staj ve çalışma gibi gerekçelerle, bölge tesislerinin öğrenciler için istihdam yaratmaları; öğrencilerin birikimlerini bölge tesislerinin gelişimi için harcamaları gibi konular üzerinde durdu.

Program sonunda turizm alanı ile ilgili Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Filiz Kılıç, katılımcıların sorularını cevapladı.


“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
“Üniversitenin Turizme, Turizmin Üniversiteye Katkısı’’ İsimli Konferans Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum