Üniversitemiz Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Sayısı Artarak Devam Ediyor

02 Mayıs 16

Öğrencilerimizin ilgi duydukları sosyo-kültürel ya da sportif alanlarda faaliyet göstermelerine ve böylece yaşam becerilerini geliştirmelerin olanak sağlayan öğrenci kulüplerimiz, öğrencilerimiz tarafından yoğun bir şekilde ilgi görmektedir. Gelinen noktada öğrencilerimiz ilimizde pek çok uluslararası nitelikte bilimsel ya da kültürel etkinliği gerçekleştirmektedirler.

2015 yılında yürürlüğe giren Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ve hazırlanan Bilgi Yönetim Sistemi (KUBİS) ile artık Üniversitemizin her birimindeki öğrenciler, istedikleri öğrenci kulübüne sistem üzerinden üye olabildikleri gibi; yine sistem üzerinden kulüp idari organlarına aday olup, elektronik ortamda gayet şeffaf bir şekilde yapılan seçimler sonucunda kulüp yönetiminde yer alabilmektedirler. 

Üniversitemiz genelinde 2011 yılında 38 olan kulüp sayısı, bugün %121 oranında bir artışla 84’e ulaşmıştır. Kulüplerimiz geçen 5 yıllık süre içerisinde toplamda 364 etkinlik gerçekleştirmiş olup; Üniversitemizin bu etkinliklere toplam katkısı 666.056,49TL olmuştur. 


Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri web sayfasına gitmek için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum