Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı

20 Haziran 16
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı

Ülkemizde 2013 yılında başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” bünyesinde pek çok önemli faaliyet gerçekleştirilmekle birlikte bu konuda Üniversitemiz de üzerine düşen sosyal sorumluluk bilincine sahip çıkmıştır. 

Haziran-2013 tarihinden bu yana Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Ekmek Üretim Bölümü’nde ekmek tebliğine uygun, optimum hijyen ve sanitasyon koşullarında üretilen ve el değmeden ambalajlanan roll tipi ekmekler (tam buğday ekmeği/beyaz ekmek) Üniversitemiz yemekhanelerinde tüketime sunulmaktadır.

Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelin tüketimine sunulmak üzere gerçekleştirilen ekmek üretimi ile Üniversitemiz bünyesindeki ekmek israfı, üretim ve tüketim aşamalarında büyük oranda engellenmiştir. Üniversitemizde ekmek üretimine başladığımız Haziran 2013 tarihinden önceki 1 yıllık dönemde gerçekleşen ekmek tüketim verileri ile Haziran 2013 tarihinden sonraki 1 yıllık dönemde gerçekleşen ekmek tüketim verileri incelendiğinde, bir önceki yıla oranla kendi ekmeğimizi üreterek %25 oranında tasarruf sağlandığı görülmüştür.

Haziran 2015- Mayıs 2016 verileri incelendiğinde ise; Üniversitemiz bünyesinde yıllık 464 bin 242 adet ekmek üretildiği, bunun yaklaşık % 36’sını tam buğday ekmeğinin oluşturduğu görülmektedir. 2015-2016 dönemi içerisinde bir önceki dönemdeki aylık ve günlük tüketim istatistikleri, bu uygulama ile gün sonunda tüketilmeyen ambalajlı ekmek miktarının çok ciddi miktarda azaldığını göstermiştir. Günlük tüketilmeyen ekmekler ambalajlı olmaları nedeniyle bayatlamadan bir sonraki gün öncelikli olarak tüketime sunulmuştur. Haftanın son iş gününde tüketilmeyen ambalajlı ekmekler ise galeta ununa işlenerek menülerin buna göre planlanması sonucunda hafta başında köfte vb. ürünlerin yapımında kullanılmıştır.

Tüm bu uygulamalar sonucunda 2015-2016 yılları içerisinde Üniversitemiz kendi ekmek üretim ve tüketim zinciri içerisinde ekmek israfında % 100’lük bir tasarruf sağlayarak, israfı önemli ölçüde önlemiştir. İsraf değerlerinin azaltılmasının yanısıra, Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen panel, seminer vb. etkinlikler ile topluma daha sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla “tam buğday ekmeği” tüketilmesi de teşvik edilmiştir.


Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek Ekmek İsrafında % 100’lük Bir Tasarruf Sağladı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum