Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Kaynak Sayımız 400.000’i Aştı

22 Haziran 16
Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Kaynak Sayımız 400.000’i Aştı

Üniversitelerin gelişmişliklerinin eğitime, araştırmaya, ilme ve bilime verdikleri değerin ve önemin somut göstergelerinden birisinin kütüphaneler olduğu inancıyla hareket eden Hitit Üniversitesi, hemen tüm alanlarda yaptığı büyük yatırımları kütüphanelerimizde de gerçekleştirmiştir. Üniversitemizde birimlerimizde öğretim elemanlarımızdan gelen kitap alımına yönelik her türlü talep anında değerlendirmeye alınarak imkânlar ölçüsünde tamamına yakını temin edilmiş ve öğretim elemanlarımızın ile öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere kütüphanelere konulmuştur.

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile birlikte kütüphaneye bir ziyaret gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ardından burada görevli personel ile bir araya geldi. Rektörümüz kütüphanedeki iş ve işlemler hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Üniversitemiz kütüphanelerinin sunduğu profesyonel kütüphanecilik hizmetleri ve hızla büyüyen yayın koleksiyonu ile büyük bir gelişim kaydettiğini, kısa bir süre içerisinde de ülkemizdeki en iyi kütüphanelerden birisi olacağımıza inandığını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “kütüphanemizde, göreve geldiğimizden bu yana büyük bir atılım gerçekleştirdik. Tüm akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimize basılı ve elektronik yayınlarla birlikte muazzam bir bilgi kaynağına erişim imkânı sunuyoruz. Üniversitemizde eğitim faaliyetleri ile birlikte bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerimize yapılan bu ve diğer tüm yatırımlar, artık meyvelerini vermeye başladı. Ancak, gelişmiş ülkelerdeki üniversite kütüphanelerine baktığımızda, ülke olarak da, daha katedilecek çok mesafemiz olduğu açıktır. Zira dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan, dünya biliminin yarıdan fazlasının üretildiği ABD’de yer alan ve dünyanın en büyük kütüphanesi olan Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde yaklaşık 30 milyon cilt kitap bulunmakta. Bu rakam Harvard Üniversitesi’nde yaklaşık 18 milyon civarında. Ülkemiz üniversitelerinin kütüphanelerinde toplamda yaklaşık 13 milyon civarında kitap olduğu göz önüne alındığında, toplam kitap sayımızın Harvard Üniversitesi’ndeki kitap sayısına bile ulaşamadığı görülmektedir. Bunun için biz de üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız. Öğretim elemanlarımızın talepleri doğrultusunda kitap alımlarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi. 

Yapılan çalışmalar neticesinde, Üniversitemiz kütüphanelerinde 2010 yılında 15.617 olan basılı ve e-dergi sayısı bugün %191,73’lük bir artışla 45.560’a ulaşmıştır. Yine 2010 yılında 100.941 olan basılı ve elektronik kitap sayımız da %275,49 artışla şu anda 379.028’e ulaşmış durumdadır. Bu haliyle söz konusu dönemde Üniversitemizdeki toplamda basılı ve elektronik yayın sayısı 116.558’den 424.588’e yükselerek,  %264,27’lik çok büyük bir artış gerçekleşmiştir.

Dileyen kullanıcılar sayısı 1,000’in üzerinde olan görsel–işitsel materyale günümüz teknolojilerinin sağladığı imkânlarla etkin bir şekilde ulaşabilmektedirler. Öte yandan içerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmanın yer aldığı 50’yi aşan veri tabanına sadece Üniversitemizden değil; internet erişimi bulunan her mekândan 7/24 erişim sağlanabilmektedir.


Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan yayınlara kütüphanemizin  web sayfasından erişilebilmektedir.
Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Kaynak Sayımız 400.000’i Aştı
Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Kaynak Sayımız 400.000’i Aştı
Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Kaynak Sayımız 400.000’i Aştı
Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Kaynak Sayımız 400.000’i Aştı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum