Amasya Üniversitesi’nin Üniversitemiz ile Birlikte Yürüteceği “Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans” Programı’na YÖK’ten Onay

26 Haziran 16

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Felsefe ve Din Bilimleri tezli yüksek lisans ve doktora programı, güçlü öğretim üyesi kadrosu ile uzun yıllardır lisansüstü eğitim vermektedir.

Son olarak Amasya Üniversitesi’nin, Üniversitemiz bünyesindeki bu anabilim dalı ile ortaklaşa bir tezli yüksek lisans programı açarak kendilerinin de bu alanda lisansüstü eğitim verme talepleri Üniversitemiz tarafından olumlu karşılanmış ve Amasya Üniversitesi’nin ortak lisansüstü program açma teklifi 08/06/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. Yapılan protokole göre yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinin yapacağı bu program, ilk öğrencilerini bu yıl almaya başlayacaktır. Böylece Sosyal Bilimler Enstitümüzün Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyeleri bir taraftan Üniversitemizde uzun yıllardır devam eden yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürürlerken, diğer yandan da sağlayacakları ders verme ve danışmanlık desteği ile Amasya Üniversitesi’nde aynı programın yürütülmesine katkı sağlamış olacaklardır.

Konu hakkında açıklamada bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Amasya Üniversitesi ile başta öğrencilerimize verilen pedagojik formasyon eğitimi olmak üzere pek çok konuda başarılı bir şekilde yürütmekte olduğumuz ortak çalışmalarımız bulunmaktadır. Aynı bölgedeki komşu üniversitelerin güçlü yanlarını birleştirmesi ile ortak çalışmaların yapılması ve yeni programların açılması hem söz konusu illere hem de üniversitelere önemli katkı sağlayacaktır. Amasya Üniversitesi ile karşılıklı ortak çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum