Üniversitemiz Çevrenin Korunmasına Yönelik Çalışmalarına Devam Ediyor

09 Haziran 16

Üniversitemiz, çevrenin korunması konusunda gereken koşul ve kaynakların eksiksiz olarak temin edilip sağlanması konusunda çalışmalar yapılmasını hedef ve ilke olarak benimsemiştir. 

Çevre bilincine verdiği önemi uygulamalarıyla da göstermekte olan Üniversitemizde, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara yasal düzenlemelerin de gerektirdiği doğrultuda devam edilmektedir. Bu konuda devam eden uygulamalar arasında Kuzey Kampüsü ısı merkezinde trijenerasyon sistemi ile enerjimizi kendimizin üretiyor olması, çatı ve yağmur sularının ayrı bir hatla toplanması ve atık yönetimi kapsamında geri dönüşümü sağlanacak kağıt ve ambalaj çöpler için kağıt toplama kutularının kullanılması ve tehlikeli atıklar için gerekli prosedürlerin sağlanması sayılabilir. Bunların yanı sıra 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren tüm birimlerimizde kullanılmaya başlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde 2015 yılında 500.000 e yakın, 2016 yılının ilk 5 ayı itibarıyla ise 140.000 civarında evrak elektronik olarak işlem görmüş olup bu sayede yakıt, kağıt, toner gibi atıklarda tasarruf sağlanmıştır. Bu uygulamaların sonucu olarak da Üniversitemiz Yeşil Kampüs olma hedefiyle Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvurumuzu yapmış bulunmakta olup bu çalışmalarla örnek model olmaya çalışmaktadır.