Enstitülerimiz Büyümeye Devam Ediyor

03 Temmuz 16
Enstitülerimiz Büyümeye Devam Ediyor

2023 vizyonu çerçevesinde dünyanın ilk on büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmak için gayret eden Türkiye, GSYİH’nın önemli bir kısmını AR-GE’ye ayırmayı öngörmektedir. Türkiye’nin araştırma kapasitesini artırması, ülkenin ekonomik olarak uluslararası rekabet gücünü artırması için de zorunludur. Bu süreçte üniversiteden beklentiler de artmıştır. Bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak, yükseköğretimden beklenen nitelikli eğitim ve araştırmaları yapabilmek ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını temin etmek bir zorunluluk halini almıştır.

Bu kapsamda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Bengi Özkahraman ile birlikte  Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerimize bir ziyaret gerçekleştiren Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin Alkan, burada enstitü müdürlerimiz Prof.Dr. Mehmet Evkuran ve Prof. Dr. Ali Kılıçarslan ile müdür yardımcıları ve enstitülerin idari personeli ile bir araya geldi. Genel bir durum değerlendirmesi yapılan toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan “Türkiye'nin öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından 2014 yıllı OECD bilgileri ortalaması olan 16'ya ulaşabilmesi için 20 bini doktoralı olmak üzere, yaklaşık 45 bin öğretim elemanına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ülkemizde yükseköğretimde enstitülere büyük görevler düşmektedir. Türkiye'de yılda yaklaşık 4.500 kişi doktorasını bitirirken bu sayı ABD'de 61 bin, Rusya'da 27 bin, Almanya'da 25 bin, Japonya ve Birleşik Krallık'ta ise 17 bin civarında seyretmektedir. Rakamlara bakıldığında, lisansüstü eğitimi geliştirmede ve gereksinim duyulan nitelikli lisansüstü öğrenci sayısını arttırmada daha çok yol kadetmemiz gerektiği ortadadır.  Enstitülerimizde lisansüstü öğrenci sayılarımız her geçen gün artıyor. Bu gelişimi nitelik açısından da daha yukarılara taşımamız gerekiyor. Lisansüstü eğitimi olması gereken yere taşımak için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor” dedi. 

Geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların da ele alındığı toplantıda enstitü müdürlerimiz, enstitülere ve lisansüstü eğitime verdiği önemden ve bu ziyaretten dolayı Rektörümüze teşekkürlerini dile getirdiler.

Ülkemizdeki lisansüstü eğitime bakıldığında ise, 2015-2016 YÖK verilerine göre Türkiye’de 109 Devlet Üniversitesinde 9.657 yüksek lisans, 4.666 doktora ve 115 sanatta yeterlilik programı bulunmaktadır. Son dönemde Üniversitemizde lisansüstü eğitim alanında program ve öğrenci bazında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2011- 2016 yıllarına ait lisansüstü program ve öğrenci sayıları şöyledir:


Ayrıca komşu ve bölge illeri ile yakın işbirliğinin göstergelerinden biri olarak, 19 Mayıs Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi ile açılan ortak lisansüstü programları da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 
Özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin kontenjanlar hariç olmak üzere, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için belirlenen lisansüstü kontenjanlarımız şu şekildedir:

Sadece kendi öğrencilerimiz değil; ilimizin kamu, kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlileri, özel sektörde farklı alanlarda çalışan meslek insanlarımız ve sanayicilerimiz de kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek, Üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi birikimini paylaşmak, ilimizde bir sinerji oluşturmak üzere lisansüstü programlarımızda eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


ziyaret
ziyaret
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum