Makine ve Kimya Mühendisliği Bölümlerimizin Akreditesi 3 Yıl Daha Uzatıldı

31 Temmuz 16

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programları ilk defa 2013 yılı sonunda MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) değerlendirici heyeti tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yapılan değerlendirme sonucunda burada verilen nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri dikkate alınarak iki bölümümüz iki yıllığına akredite edilmişti. İki yıllık sürenin son bulmasının hemen ardından, MÜDEK Değerlendirme Takımı 21-23 Şubat 2016 tarihleri arasında her iki bölümümüzün yeniden değerlendirmesini yapmışlardır. Heyetin yaptığı ilk değerlendirmede söz konusu bölümlerimizde iki yıl içerisinde önceden tespit edilen tüm olumsuzlukların giderildiği/tamamlandığı, altyapı ve bilimsel çıktılar konusunda önemli ilerlemelerin olduğunu ifade edilmiştir. Yapılan çok daha kapsamlı değerlendirmelerin ardından MÜDEK,  iki bölümümüzün akredite süresini bu defa 3 (üç) yıllığına uzattı. 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nin elde ettiği bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “MÜDEK tarafından önce 2 ve şimdi de 3 yıllığına verilen akreditasyon, Üniversitemiz için gurur vericidir. Rektör olarak bundan büyük bir gurur duyuyorum. Akreditasyon belgesi hem Hitit Üniversitesi’ne hem de Mühendislik Fakültesi'ne artı değer ve prestij katmaktadır. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda bu belgeyi alan fakültelerin isimlerine yer verilmektedir ki, bizim Üniversitemizin bu bölümleri orada MÜDEK tarafından akredite edilmiş gözükmektedir. Şu anda ülkemizdeki üniversiteler bünyesinde yer alan 122 Mühendislik ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde sadece 23 Makine Mühendisliği ve 15 Kimya Mühendisliği bölümü MÜDEK tarafından akredite edilmiş durumdadır. Dolayısıyla Hitit Üniversitesi, ülkemizde az sayıda akredite olmuş Makine ve Kimya Mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran bir Üniversitedir. Bu nedenle, söz konusu bölümleri tercih edecek yeni öğrencilerin tercihlerini Üniversitemizden yana yapmaları için gerçekten de somut ve iyi nedenler vardır. Elde edilen bu başarı, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerimize büyük bir değer ve prestij kazandırmaktadır. Bu durum Üniversitede büyük bir sinerji meydana getirecektir. Artık öğretim elemanlarımıza daha büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Hitit Üniversitesi’nin 10. Kuruluş yıldönümünde elde ettiğimiz bu başarı, hiç şüphesiz idarecisiyle, akademisyeniyle ve idari personel ve öğrencisiyle hep birlikte bir ekip ruhuyla gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ve gayretlerin sonucudur. Mühendislik eğitiminin kalitesini yükseltmek için faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan ve YÖK tarafından kalite güvence kuruluşu olarak tanınan MÜDEK’ten alınacak EUR-ACE sertifikası ile verdiğimiz eğitimin kalitesi konusunda yalın ve temelsiz övünmek yerine, eğitim kalitemizin belli standartları karşıladığını ispat etmiş olmaktayız. Güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitim almış ve daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refah seviyesinin daha da ileri götürülmesini sağlamayı hedefleyen Mühendislik Fakültemiz, bu süreçte çok yoğun çalışmalar gerçekleştirmiş olup, ciddi anlamda gelişmeler ve değişimler kaydetmiştir.”

MÜDEK Nedir?

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. İlk defa 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

Akreditasyonla edinilen EUR-ACE etiketi sayesinde mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası standartlara sahip olduklarını belgelemesi, Avrupalı işverenler tarafından tanınması ve güvence altına alınması; yine bu etiket yoluyla yükseköğretim kurumlarına yapılan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruları kolaylaştırması, Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE etiketli programlar kayıtlı veya yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılaması açısından büyük önem arz etmektedir.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum