Öğrenci Sayımız 17,750’ye Ulaştı

18 Eylül 16


Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde En Özel Devlet Üniversitesi sloganı ile yoluna devam eden ve bu çerçevede nitel anlamda büyümenin yanında nicel büyümeyi de ihmal etmeyen Üniversitemiz, akademik ve idari personel yanında öğrenci sayısı ile de hızlı yükselişini devam ettiriyor. 3 Enstitü, 8 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu’ndan oluşan eğitim birimlerimizde şu anda 7,329’u önlisans, 8,981’i lisans ve 1,468’i lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) olmak üzere toplamda 17,778 öğrencimiz Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 


Üniversite-Şehir etkileşimi ve bütünleşmesi açısından öğrenci sayımızın bu rakamlara ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Önemli olan bu artışın sağlıklı bir artış olmasıdır. Biz 5 yıl önce göreve geldiğimizde 2016 yılı için 17,000-18,000 bandı arasında öğrenci sayısı hedeflemiştik. Şükürler olsun ki, bu hedefimize tam olarak ulaşmış durumdayız. 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen zaman içinde öğrenci sayımızda gerçekleşen % 110’luk artış asla tesadüfi değil; aksine Üniversite yönetimi olarak önceden belirlediğimiz hedeflerimizin bir parçasıdır. Son yıllarda her alanda, nitel ve nicel büyük bir gelişme ve büyüme ivmesi yakalayan Üniversitemiz, süreklilik temeline dayalı bir gelişme modeli ile Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, istihdama yönelik ve öğrencilerimizin yoğun talep ettiği bölüm ve programlar açmaya devam etmektedir. Yeni açtığımız bölüm ve programlarımızın doluluk oranının %100’lere ulaşması, istihdam odaklı planlamamızın bir sonucudur. Bu anlayışla açılan ve ilk defa bu yıl öğrenci alan Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde Fizyoterapi programına 50 ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Yerel Yönetimler programına ise 40 öğrenci alımı gerçekleşmiştir.

Öte yandan yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz tanıtım, etkinlik ve faaliyetlerimizle uluslararası bilim arenasında Üniversitemizin tanınırlığı gün geçtikçe artmaktadır. Yurtdışındaki üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar ve Erasmus+ ve Mevlana değişim programları ile akademik personel ve öğrencilere eğitimleri esnasında farklı kültürleri yaşayarak öğrenme imkanı sağlanmaktadır. Üniversitemizde 32 farklı ülkeden gelen yurtdışı öğrencilerimiz ile uluslararasılaşmayı da ihmal etmeden sürdürmekteyiz. Belirlemiş olduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarımız bundan sonra da yoğun bir şekilde, hız kesmeden devam edecektir” dedi. 
“Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla çıkmış olduğu yolda uluslararasılaşma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Üniversitemiz, pek çok ülke ile eğitim-öğretim anlaşmaları imzalamış ve bunların sonucunda da pek çok faaliyetler yapılmaya başlanmıştır. Üniversitemiz bugün itibariyle dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 29 ülkeden 71 üniversite ile ikili işbirliği, 22 ülkeden 59 üniversite ile Mevlana ve 14 ülkedeki 28 üniversite ile de Erasmus+ anlaşması olmak üzere uluslararası arenada, 47 ülkedeki 126 üniversite ile toplam 158 anlaşma imzalanmıştır.  Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde karşı üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, staj faaliyeti, uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak proje çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 

Dünyanın 32 farklı ülkesinden 142 uluslararası öğrenci öğrenimini Üniversitemizde devam ettirmektedir. İlk defa 2013 yılında Üniversitemize 15 ülkeden 294 kişi eğitim görmek amacıyla başvuru yapmış ve bunların 23’ü Üniversitemize kayıt yaptırarak yerleşmişti. Bu yıl ise 54 farklı ülkeden 1.031 kişi başvurmuş ve yapılan değerlendirmeler neticesinde 15 ülkeden 40 aday öğrenci Üniversitemize kayıt yaptırmıştır. Bu haliyle uluslararası öğrenci sayımız 142’ye ulaşmış durumdadır. 
Geçen yıllara ilişkin verilere bakıldığında da görüleceği üzere, Üniversitemizde ortaya konan bu başarı tablosunun bundan sonra da artarak devam edeceği ve Hitit Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası bilim arenasında hedeflediği yere emin adımlarla ilerleyeceği yönündeki öngörümüz devam etmektedir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum