Lisansüstü Programlarımıza Yoğun İlgi Devam Ediyor

04 Eylül 16

Önlisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde 17000’in üzerinde öğrenciye eğitim vermekte olan Hitit Üniversitesi, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde hayat boyu öğrenme ilkesinden hareketle eğitim sisteminin toplumun bütün bireylerine açık hale getirilmesine, hayat boyu öğrenme konsepti içerisinde bireylerin istedikleri zaman öğrenimlerini sürdürmelerine imkân sağlanmasına ve bireylerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine büyük önem vermekte ve bunun gereği olarak lisansüstü eğitimi son derece önemsemektedir. Son yıllarda oldukça rağbet gören Üniversitemizin lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında da yoğun bir talep gerçekleşti. Öyle ki, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 tezsiz yüksek lisans (İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), 8 tezli yüksek lisans (İktisat, İşletme, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor) ve 4 doktora (İktisat, İşletme, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 14 programı için 1,234 başvuru gerçekleşmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün  7’si yüksek lisans (Fizik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Matematik) ve 2’si doktora (Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği) olmak üzere toplam 9 program için 103 başvuru yapılmıştır. Bu dönemde ilk defa öğrenci kabul eden Sağlık Bilimleri Enstitümüzde 6 olarak belirlenen Hemşirelik programı yüksek lisans kontenjanına toplam 62 başvuru yapılmıştır.

Yapılan bu başvurular titizlikle değerlendirmeye tabi tutulmuş ve neticede her üç enstitümüzün toplamda 21 programına 14’ü doktora ve 175’i yüksek lisans olmak üzere 189 öğrenci alınmıştır. Her zaman için Üniversite-Şehir işbirliğini öne çıkaran Üniversitemiz bunun bir gereği ve göstergesi olarak bu yıl daha çok sanayicilerimize ve iş dünyasına hitap eden tezsiz yüksek lisans eğitimini öne çıkarmış ve bu programlara da 21 öğrenci kabul edilmiştir.

Öte yandan komşu ve yakın Üniversitelerin birbirleri ile yakın işbirliği ve ortak çalışma yapmalarının bulundukları şehre ve üniversiteye katkılarının öneminin bilincinde olan Üniversitemiz; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi ile de yürütücü ya da destekleyici pozisyonda ortak lisansüstü programları aracılığıyla da öğrencilerin lisansüstü eğitimlerine büyük katkı sağlamaktadır. 

2010-2011 yılında 5 yüksek lisans programında 75 öğrenciye sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsünde, bu yıl itibariyle 13 yüksek lisans, 5 doktora programı olmak üzere toplam 18 lisansüstü programı altında 1133 öğrenci çalışmalarını sürdürmektedir. Benzer şekilde, 4 yüksek lisans programında 60 öğrenciye sahip olan Fen Bilimleri Enstitüsünde, bu yıl itibariyle 7 yüksek lisans, 2 doktora programı olmak üzere toplam 9 lisansüstü programında 310 lisansüstü öğrenci sayısına ulaşılmıştır. İlk defa öğrenci alımı gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Enstitümüze ise 6 öğrenci alınmıştır. Böylece her üç Enstitümüzdeki toplam lisansüstü program sayısı 29’a, yeni alımlarla birlikte öğrenci sayımız da 1449’a ulaşmış bulunmaktadır. Böylece toplamda son beş yılda lisansüstü program sayımızda % 82,7’lik; lisansüstü öğrenci sayımızda da %94,8’lik bir artış gerçekleşmiştir.


Üniversitemizin mevcut lisansüstü öğrenci sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu; ama nicel artışın ancak kalite ile birlikte olması durumunda bir anlam kazanacağını ve bu konuda ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını belirten Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin Alkan yaptığı açıklamada, “Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde hareket ederek yükseköğretim konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu çizgideki gayretlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Lisansüstü eğitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi mümkün olabilecektir. Bu bakış açısıyla Üniversitemiz bünyesinde yer alan Enstitülerimizde açılan yeni programlarla ve diğer üniversitelerle yapılan ortak lisansüstü programları aracılığıyla, enstitülerimizde her geçen gün artan sayıda öğrencimize lisansüstü eğitimi verilmektedir. Enstitülerimizde 2010 yılında 9 lisansüstü programda 150 öğrenci ile başladığımız lisansüstü eğitimimize, şu anda 29 lisansüstü programla ve 1449 öğrenci ile etmekteyiz. Lisansüstü öğrenci sayısındaki hedefimiz, lisansüstü öğrenci sayımızın toplam öğrenci sayımıza oranını %10’lara taşımaktır. Elbette bunu, kaliteyi göz önünde bulundurarak ve nitelikten asla taviz vermeden gerçekleştirmek durumundayız. Bu yıl daha çok sanayi ve iş dünyasına yönelik olarak açmış olduğumuz tezsiz yüksek lisans programlarımızla bir taraftan da kentimize karşı olan sorumluluğumuzun da bir gereğini yapıyoruz. İç ve dış paydaşlarımızla olan yakın ilişki, oluşturmaya çalıştığımız Üniversite-Sanayi işbirliği, kamu çalışanı ve özel sektörden meslek insanları ile diyaloğumuz, öğrencilerimizi lisansüstü eğitime devam etme yönündeki teşvik ve gayretlerimiz, enstitülerimizin tercih edilebilirliğine ve başvuru sayısının artışına neden olmaktadır” dedi. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum