Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza Yoğun Başvuru Gerçekleşti

15 Ocak 17

Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesindeki Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans (ikinci öğretim) programının 85 kişilik kontenjanına 235 başvuru, Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans (ikinci öğretim) programının 25 kontenjanına ise 42 başvuru yapılmıştır. Başvurular geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Üniversitemizin kendi imkanları ile hazırlamış olduğu yazılım sistemi ile online olarak alınmış olup, öğrenci adaylarının Üniversitemize bizzat gelmelerine veya herhangi bir belgeyi teslim etmelerine gerek kalmamıştır. Başvuruların yıllara göre sürekli artış göstermesi elbette ki tesadüfi değildir. Üniversite-Sanayi işbirliği, kamu çalışanı ve özel sektörden meslek insanları ile sürdürmeye çalıştığımız diyalog ve yakın işbirliğimiz, öğrencilerimizi lisansüstü eğitime devam etme yönündeki teşvik ve gayretlerimiz, enstitülerimizin her geçen gün tercih edilebilirliğinin ve başvuru sayısının artışına neden olmaktadır.

Tezsiz İkinci Öğretim programlarımız, gün içerisinde çalışan ya da mesai saatleri içerisinde eğitime bir şekilde fırsat bulamayan kamu ve özel sektör çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri noktasında eğitim imkânı sunmaktadır. Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi öğrencilerimiz tezsiz yüksek lisans programında, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç an az iki, en çok üç yarıyıl öğrenim göreceklerdir. İlk iki yarıyılda dersler verilecek, son yarıyıl ise proje dersine geçilecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yönetim Bilimleri, Kent ve Çevre Bilimleri ve Hukuk Bilimleri olmak üzere üç Anabilim Dalı bulunmaktadır. Belirtilen Anabilim Dallarının içeriğini de müfredatına taşıyan bu lisansüstü programımız Siyaset Felsefesi, Türk Siyasal Hayatı, Anayasa, Yurttaşlık, Siyasi Tarih, Kentsel Siyaset, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Politik Ekoloji, Siyaset Sosyolojisi, Çevre Politikaları, Kamu Politikaları, Siyasal Sistemler, Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri gibi geniş bir seçmeli ders yelpazesine sahiptir. Beden Eğitimi ve Spor tezsiz yüksek lisans programı ile beden eğitimi ve spor bilimleri alanında bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerinin bilincinde, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin spor bilimcilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Başvurusu alınan tezsiz yüksek lisans öğrenci adayları, web sayfamızda duyurulan takvim içerisinde ilgili alanın kontenjanlarının 2 katı olacak şekilde not ortalamasına göre belirlenecek ve ardından bu adaylar sınava/mülakata alınacaklardır. Mülakat sonuçlarına göre kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilecekler belirlenecektir. 

Üniversitemizin tezsiz yüksek lisans programlarına yoğun ilgi gösteren bütün öğrenci adaylarımıza başarılar dileriz. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum