Üniversitemizde “Yükseköğretimde Kalite Süreçleri” Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

15 Ocak 17
Üniversitemizde “Yükseköğretimde Kalite Süreçleri” Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Üniversitemiz Rektörlük Senato Salonu’nda Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun’un katılımıyla “Yükseköğretimde Kalite Süreçleri” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Üniversitemiz akademik birim yöneticileri ve ilgili akademik ve idari personelin yer aldığı toplantıda Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uzun, söz konusu sürece ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Kalite güvence sisteminin batı dünyasında 1950’lerde ve 1960’ların başlarında ortaya çıktığını ifade ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Uzun, öğrencilerin ve toplumların kaliteli yüksek öğrenim taleplerinin artmasıyla oluşan baskı neticesinde kalite güvence sisteminin yükseköğretimde yerini almaya başladığını belirtti. Konuşmasının devamında kalite güvence sisteminin önemine değinen Prof. Dr. Uzun, yükseköğretimdeki kalite güvence sisteminin endüstrideki kalite güvencesi sistemine kıyasla daha karmaşık olduğunu dile getirerek yükseköğretim kalite güvence sisteminin paydaşları ve birbirleriyle olan etkileşimleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Uzun, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve faaliyetleri ile ilgili de genel bilgi paylaşımında bulundu.


Üniversitemizde “Yükseköğretimde Kalite Süreçleri” Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Üniversitemizde “Yükseköğretimde Kalite Süreçleri” Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Üniversitemizde “Yükseköğretimde Kalite Süreçleri” Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum