Kargı Meslek Yüksekokulumuz Hayırlı Olsun

24 Ocak 17

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve hizmet sektörlerindeki en önemli sorunlarından birisi nitelikli ara eleman eksikliğidir. Sanayi ve hizmet sektöründeki verim ve kalite ise nitelikli ara elemanın istihdamı ile artmaktadır. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Üniversitemiz, ülkemizin ve hatta gelişmiş ülkelerin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan nitelikli ara eleman yetiştirme noktasında önemli bir işleve sahip olan meslek yüksekokullarına büyük önem vermekte; bölgenin koşullarına uyumluluk gösteren, istihdam odaklı ve aynı zamanda ihtiyaçları karşılayan bölüm/program açmaya özen göstermektedir.

Üniversitelerin bulundukları şehir ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamaları gerektiği inancıyla hareket eden Üniversitemiz, sadece Çorum merkezde değil İlçelerimizdeki meslek yüksekokullarında da başlatılan çalışmalar sonucunda şüphesiz önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu çerçevede; meslek yüksekokullarının İlçelerin pek çok alanda gelişimine katkı sağladığına olan inancıyla İlçelerimize destek vermeye ve katkıda bulunmaya gayret eden Üniversitemizin Kargı İlçesinde Kargı Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin teklifi 19.01.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. 

Yeni kurulan Kargı Meslek Yüksekokulu ile birlikte MYO sayısı 8’e ulaşan Üniversitemiz, 8 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Toplumun ve kuruluşların gücünü artırıp, araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini geliştirerek teşvik ve yardım etmeyi sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı meslek elemanları yetiştirmek amacıyla kurulan Kargı Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bu yeni eğitim birimimizin en kısa sürede eğitim-öğretime başlaması hedeflenmektedir.    


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum