BAP Destekleri ile Üniversitemizde Bilimsel Çıta Her Geçen Gün Hızla Yükseliyor

25 Ocak 17

Üniversitelerde bilimsel üretkenliğin nicelik ve nitelik olarak yükseltilmesinde bilimsel araştırma projeleri ve bu konuda yapılan destekler önemli rol oynamaktadır. Özellikle Ar-Ge odaklı projelerin hayata geçirilmesini teşvik eden ve üniversite-sektör işbirliğini güçlendirecek şekilde çalışmalarına ağırlık veren Üniversitemiz, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi aracılığıyla farklı proje türlerine büyük miktarlarda destekler vermektedir. Verilen bu desteklerle birlikte proje başvuru sayısı her geçen gün daha da artmakta olup, potansiyelimize uygun daha fazla sayıda proje yapılmaktadır. 

Üniversitemizde, 2011 yılından bu yana BAP Birimince 354 projeye yaklaşık 14.660.000 TL destek verilmiştir. 2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere 19009-Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesinin de eklenmesiyle birlikte Üniversitemizde 9 farklı grupta projeye destek verilmektedir. 


Proje üretkenliğinde yakalanan bu ivme, Üniversitemizin bilimsel çıtasının her geçen gün hızla yükselmesine de önemli katkıda bulunmuştur. Özellikle projelerden elde edilen bilgi ve bulgular, evrensel bir akademik üretkenlik ve verimlilik göstergesi olan ulusal ve uluslararası yayınlara dönüşmektedir. Buna ek olarak, söz konusu yayın çalışmaları pek çok kurum/kuruluş tarafından yapılan üniversite sıralamalarında dikkate alınmakta olup, en önemli ve baskın faktörlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Alkan, 21. yüzyılda, değişen ve dönüşen dünyamızda üniversitelerden kendini tekrar etmeyen; öğrencinin heyecanını koruyan, artıran; merak uyandıran; dinamik bir eğitim vermelerinin dışında, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, araştırma-geliştirme, teknoloji bulma ve bilim üretme faaliyetlerini yerine getirerek, bulundukları şehir ve hatta bölgede sosyal, kültürel ve ticari gelişmelerin öncüsü, lokomotifi olmalarının beklendiğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, artık toplumların, üniversitelerin sahip olduğu bilginin ürün ve hizmete dönüşünü görmek, somut göstergelerle hissetmek istediklerini belirtti. Çözüm üretmek yerine sadece eleştirip, mazeret üretmenin, artık toplumun hiç bir kesimi tarafından muteber kabul edilmediğini, hiç bir mazeretin başarının yerini tutmayacağına inandıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizde evrensel ölçülerde her türlü bilimsel, akademik ve eğitsel çalışma ortamının artık oluştuğunu, çalışma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fırsatın verildiğini (binalar, fiziki altyapı, laboratuvarlar, bilişim altyapısı, kütüphane, proje desteği, yurt dışı destekleri, uluslararası çalışmalar yapma fırsatı, özlük hakları vb.), ülkemize ve daha da önemlisi insanlığa yapacağı çalışmalarıyla katkı sağlamak isteyen her akademisyene ve Üniversitemizin paydaşına desteklerin verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini belirterek, Üniversitemizin bilimsel gelişimine ve ulusal/uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlayan proje bazlı çalışmaları yürüten tüm akademisyenlerimize teşekkür etti. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum