Üniversitemizde Açılması Talep Edilen Sosyal Hizmetler Programı YÖK Tarafından Onaylandı

09 Ocak 17

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Sosyal Hizmetler Programı” açılmasına yönelik teklifimiz, 28/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda incelenerek uygun bulunmuş ve açılmasına onay verilmiştir.  

Sosyal Hizmetler Programı’nın amacı, ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan nitelikli, donanımlı ve bilgili ara elaman yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylelikle ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, profesyonel meslek elemanlarının iş yükünün hafifletilmesi ve mesleki çalışmaların daha etkin ve verimli sürdürebilmeleri sağlanacaktır. Programdan mezun olanların birey, aile ve toplum sorunlarının çözümünde ve günümüz toplumunda yaşanan fırsat eşitsizliklerini, gelir dağılımı ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda yer alma olanağı bulunmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri, müdahale yöntemleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip olacak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabileceklerdir.

Üniversitemiz bünyesinde 2006 yılında önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 49 bölüm/program bulunurken; bu sayı bugün itibariyle 189’a ulaşmış durumdadır. Toplam öğrenci sayımız da 2006 yılında 4.520 iken bugün bu sayı 17.500’ü aşmış bulunmaktadır.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum