Üniversitemizde Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) İkinci Yılını Tamamladı

09 Ocak 17


Üniversitemiz, 15 Mayıs 2014 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek üzere başlattığı çalışmaları tamamlayarak 1 Ocak 2015 tarihinde tüm birimleriyle beraber sisteme dahil olmuş ve 2017 Ocak ayı itibarıyla da ikinci yılını tamamlamış bulunmaktadır.

Daha hızlı, nitelikli ve verimli, aynı zamanda tasarrufa önem veren ve çevre duyarlılığını ön plana çıkaran bir hizmet anlayışı ile sürekli yenilikler içerisinde olan Üniversitemiz, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren hayata geçirdiği e-evrak ve e-imza sistemiyle birlikte 2016 yılı içerisinde yaklaşık 720.000 adet A4 kâğıt kullanılmasının önüne geçilmiştir. Böylelikle 4 ton’un üzerinde kâğıt tasarrufu sağlanmış olunmakla birlikte hava kirliliği, su kirliliği ve çevre kirliliği gibi olumsuzlukların da önüne geçilmesi mümkün olmuştur. 


Üniversitemiz EBYS kullanımı sayesinde, süreçlerin kağıt çıktılarla yapılması durumuna göre; 

  • kâğıt tüketiminde % 90,
  • toner tüketiminde % 85,
  • evrakların birimlere ulaşım süresinde % 90
  • bu amaçla kullanılan taşıt sayısında % 65,
  • evrak dağıtım personel sayısında yaklaşık % 80 

oranında bir tasarruf sağlanmıştır. 

Üniversitemiz, aynı zamanda çevrenin korunması kapsamında gereken koşul ve kaynakların eksiksiz olarak temin edilip sağlanması konusunda da çalışmalar yapılmasını hedef ve ilke olarak benimsemiştir. Çevre bilincine verdiği önemi uygulamalarıyla da göstermekte olan Üniversitemizde, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara yasal düzenlemelerin de gerektirdiği doğrultuda devam edilmektedir. Bu konuda devam eden uygulamalar arasında Kuzey Kampüsü ısı merkezi ve diğer yeni yapılan binalarda trijenerasyon sistemi ile enerjimizi kendimizin üretiyor olması, çatı ve yağmur sularının ayrı bir hatla toplanması ve atık yönetimi kapsamında geri dönüşümü sağlanacak kağıt ve ambalaj çöpler için kağıt toplama kutularının kullanılması ve tehlikeli atıklar için gerekli prosedürlerin sağlanması sayılabilir. Bu uygulamaların sonucu olarak Üniversitemiz Yeşil Kampüs olma hedefiyle ilgili kurumlara başvurumuzu yapmış bulunmakta olup bu çalışmalarla örnek model olmaya çalışmaktadır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum