YÖK’ten “Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü”ne Onay

19 Ekim 17

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 ÖSYS sonuçlarına göre %100 doluluğa sahip Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümü’nün açılması konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklif, 04.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir. 

Dünyada en büyük ve en hızlı büyüyen eğitim programlarının başında gelen işletme programları, doğal olarak yönetim bilişim sistemleri uzmanlığı ihtiyacını da tetiklemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişme ve değişimler doğrultusunda bilginin işlenmesi, ilgili kişilere gerektiğinde iletilmesi ve gerektiğinde tekrar kullanılabilmesi için bilgi teknolojileri araçları vasıtasıyla depolanması giderek yaygınlaşmış ve işletmelerin karar alma süreçlerinde yönetim bilgi sistemleri önemli hale gelmiştir. İşletmelerde yönetim bilişim sistemleri Genel Yönetim, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Finansman Yönetimi,  Muhasebe, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Personel Yönetimi gibi fonksiyonel alanların entegre olarak kontrol ve koordine edilmesi ve şirketin misyonuna göre yönetilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, bilişim ürünleri ve bu ürünlere destek sağlayan kuruluşlara talep hızla çoğalmakta ve bu talebi karşılayabilen şirketler piyasalarda önemli isimler haline gelmektedirler. Bu talebi ateşleyen etkenler arasında küresel rekabet zorunluluğu ile tetiklenen bilgiye her an erişim isteği ve bu erişim için kullanılan teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, genç nüfusun teknoloji ürünleri tüketimindeki artış ve yeni pazarların hızla bu teknolojilere açılmasını sayabiliriz. Şirketler bilişim teknolojilerini ve sistemlerini ve geleceğini anlayan eğitimli bireyleri en önemli stratejik değerlerden birisi olarak görmektedirler. 

Teknolojik anlamda yaşanan baş döndürücü gelişmelerin sonucu olarak, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine ve bilişim uzmanlarına olan ihtiyaç artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, günümüz teknoloji toplumun en önemli sorunlarına el atan bir bölüm olarak, bilişim odaklı olarak sadece akademik çalışmalarla sınırlı kalmamak üzere, aktif bir biçimde bu konuda uzman olarak çalışacak nitelikli işgücünün eğitilmesinde önemli fonksiyonlara sahiptir. Zira hayatımızın her alanına giren ve yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgi teknolojileri tabanlı sistemler doğal olarak ticareti, pazarlamayı, yönetimi, ürün ve hizmetlerin satışını da etkilemektedir. Artık ticaret, geleneksel yollardan elektronik hale geçmiş durumdadır ve birkaç yıl içerisinde mobil cihazlar, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve sosyal medya üzerinden yapılır hale gelecektir. Bilgi temelli uygulamalar, katma değeri en yüksek olan ürünler olmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri programında bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarının her safhası detaylı olarak öğretilmesi yanında, geleneksel işletme programlarının müfredatından da yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama ve ekonomi gibi dersler de yer almaktadır. Bu program ile bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama ve sosyal medya gibi güncel konulara yer verilerek öğrencilere bu alanlarda uzmanlık kazandırılır. 

İstihdam odaklı bölüm/program açma anlayışımızın somut göstergelerinden olan bu bölümün açılması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize ayrı bir canlılık kazandıracaktır. Bu Fakültede açılan ilk bölüm İşletme’dir (1993). Ardından 2003 yılında İktisat, 2005 yılında Maliye ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri açılmıştır. 2005 yılından 2012 yılına kadar yeni hiç bir bölümün açılmadığı bu Fakültemizde bu haliyle toplam 4 bölüm bulunurken; yoğun çalışmalar neticesinde 2012 yılında Uluslararası İlişkiler, 2013 yılında Bankacılık ve Finans, 2014 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 2016 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, bu yıl (2017) da Ekonometri ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri açılmak suretiyle buradaki bölüm sayısı ikinci öğretim programları ile birlikte toplam 14’e ulaşmıştır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum