21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi

07 Ekim 17
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi

Üniversitemiz ve Türk Isı Bilimi Tekniği Derneği işbirliğinde 13-16 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi başarıyla gerçekleştirildi.

Ülkemizdeki üniversitelerde bilimsel araştırma yapan akademisyenler, sanayide çalışan mühendisler ve sanayicilerimizin bir araya geldiği 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi kapsamında; Termodinamik, Isı ve Kütle Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Tekniği, Enerji Sistemleri, Enerji Ekonomisi ve Yönetimi, Yakıtlar ve Yanma, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre, Kirlilik ve Kontrol, Yeni ve Temiz Enerji Teknolojileri gibi konular ele alınarak söz konusu başlıklar altında bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.

53 ulusal ve 4 uluslararası üniversitenin yer aldığı 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresinde 26 oturumda 171 adet sözlü, 13 adet poster bildiri sunuldu. Ayrıca, gerek panelist olarak gerekse de dinleyici olarak sanayi ve kamu kuruluşlarından da yoğun katılımın olduğu gözlendi.

Program bünyesinde Doç. Dr. Barbaros Çetin’in organize ettiği ve moderatörlüğünü yaptığı “Endüstride Isı-Akışkan Uygulamaları” isimli panele ASELSAN, ROKETSAN, TAI ve FORD OTOSAN’ın AR-GE bölümlerinde çalışan mühendisler, İZODER’in organize ettiği ve Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı “Enerji Verimliliğinde Isı Yalıtımının Rolü” isimli panelde ise Prof. Dr. Hasan Haperkan, Kürşat Sakarya ve Erdil Dinçer panelist olarak yer aldılar.

Davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. Sadık Kakaç (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-Makine Mühendisliği Bölümü) “Nanoakışkanlar ile Kanallarda Konveksiyon Isı Transferinin Arttırılması”, Prof. Dr. Leonard L. Vasiliev (Luikov Heat and Mass Transfer Institute, Minsk- BELARUS), “Innovative Heat Pipes and Thermosyphons for Renewable Sources of Energy Applications”, Prof. Dr. Bakhtier Farouk (Drexel University-Mechanical Engineering Department, Philadelphia-USA) “Acoustically and Thermo-acoustically Driven Transport in Gases and Supercritical Fluids: New Advances and Challenges”, Dr. Boris V. Kosoy (Institute of Refrigeration, Cryotechnology and Ecoenergetics,Odessa National Academy of Food Technologies, URAIN) “Renewable Energy Roadmaps in the XXI Century”, Prof. Dr. Ali Koşar (Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü) “Küçük Ölçekte Kaynama Isı Transferi ve Uygulamaları” ve Doç. Dr. Selin Aladağ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-Makine Mühendisliği Bölümü) “Plakalı Isı Değiştiricileri” isimli sunumları yaptılar.

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresinin sosyal ve teknik gezi programı kapsamında ise Çorum Müzesi, Amasya-Sabuncuoğlu Tıp Müzesi, Boğazkale (Hattuşa) Müzesi, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) ile Meslek Yüksekokulu kampüsünde bulunan “Trijenerasyon Sistemi” ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.     

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresinin gerçekleştirilmesinde her zaman maddi ve manevi desteğini hissettiğimiz Valimiz Necmeddin Kılıç’a, Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü’ye, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan’a, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, Prof. Dr. Sadık Kakaç’a, Prof. Dr. Yalçın Göğüş’e, Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu’na, kongre sekretaryası ve tüm görevli öğretim elemanlarına, Alapala Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’ya, Yağmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı’ya, Çorum Enerji Dağıtım Anonim Şirket’ine, Ece Holding İcra Kurulu Başkanı Bülent Onur’a, Çağıl Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çağıl’a, Armor Isı Transfer Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Köksal’a, Cazgır A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cazgır’a, panellerin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Doç. Dr. Barboros Çetin’e ve İZODER’e, Çorum Müzesi Müdürlüğüne, Amasya Belediyesi-Kültür İşleri Müdürlüğüne ve Kongre’de hakem olarak görev yapan Bilim Kurulu Üyelerine ve Oturum Başkanlarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Düzenleme Kurulu

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sonuç Bildirgesi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum