Uygulama ve Araştırma Merkezi Sayımız 16’ya Yükseldi

17 Aralık 17

Her geçen gün hızla büyüyen Üniversitemiz, bünyesine kattığı Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile uygulama ve araştırma merkezi sayısını 16’ya yükseltti. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 15 Aralık 2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı:

a) Çocuk gelişimi alanında bilgi üretmek,

b) Çocuk gelişimi bölümünün öneminin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamak, 

c) Çocuk gelişimi alanında çok-bölümlü (multi-disipliner) araştırmalar yapmak,

ç) Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere çocuk gelişimi uygulamalarına karşı farkındalık oluşturmak,

d) Çocuk gelişimi alanında broşür, kısa film, afiş gibi tanıtım ve bilgilendirme malzemeleri geliştirmek,

e) Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi imkânları kullanılarak üniversite dışındaki kurumlar için projeler geliştirilmek ve diğer kurumlara akademik danışmanlık hizmeti vermek,

f) Konferanslar düzenleyerek toplumun çocuk gelişimi alanında yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirilme sağlamak,

g) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek.


Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum