Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Toplandı

24 Aralık 17
Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Toplandı

Üniversitemiz birimlerinde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kalite Komisyonu, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunun hazırlanmasına yönelik süreç, hazırlanan takvim doğrultusunda başlatıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizde devam eden kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmalarının daha sistematik yürümesi için Kalite Koordinatörlüğü’nün oluşturulduğunu ifade ederek Kalite Komisyonu ile birlikte Üniversitemizin yıllık kurumsal İç değerlendirme raporunun hazırlanmasının yan ısıra, dış değerlendirme sürecini de tamamlamak için gereken bütün çalışmaları koordine edeceklerini belirtti. 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereği kurulmuş olan Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonu; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri kapsamında tanımlanan görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Toplandı
Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Toplandı
Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Toplandı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum