Üniversitemize TÜBİTAK' tan Proje Desteği

19 Şubat 17


Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat Derici ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Demet Cansaran Duman tarafından sunulan “Meme kanseri tedavisinde vulpinik aside duyarlı mikroRNA'ların yeni ilaç adayı olarak kullanım etkinliğinin belirlenmesi” isimli araştırma projesi, TÜBİTAK “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

TÜBİTAK “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”nın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. Bu çerçevede, 2016 yılı 1. döneminde devlet ve özel üniversiteler tarafından sunulan yaklaşık 400 proje arasından 71 tanesi 1. aşamayı geçebilmiştir. Daha sonra yapılan 2. aşama değerlendirme sonucunda projemiz, "1003-SAB-TTIP-2016-1 MOLEKÜLER TIP" başlığı altında desteklenmesine karar verilen 11 projeden biri olarak yaklaşık 500.000 TL destek almaya hak kazanmıştır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum