Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi

21 Şubat 17
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bileşeni İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Bilriği işbirliğinde uygulamaya konulan Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı çerçevesinde Üniversitemiz yürütümünde ÇTSO ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında devam eden “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” projesinin temel faaliyetlerinden biri olan Kayıtlı İstihdamın Teşvik Çalıştayı Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlendi.

Gerçekleştirilen Çalıştaya Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AB Delagasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SGK Sigorta Pirimleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Sözleşme Makamı adına Dilşad Taşkın, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Karaca, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran Cesur, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Recep Çıplak, ilimizin iş adamları, STK temsilcileri ve öğretim elemanlarımız katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, bulunduğu bölgede sosyal, kültürel, ekonomik her türlü soruna duyarlı olan Üniversitemizin bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak tüm sosyal paydaşlarla birlikte çözüm üretmek amaçlı projelere imza atan bir üniversite olduğunu ifade ederek “Bu projede Hitit Üniversitesi, ÇTSO ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında insana yakışır iş odaklı çalışma hayatına vurgu yapılarak bölgede daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ile daha geniş bir sosyal uyum ile ekonomik ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmaktadır” dedi. Yrd. Doç. Dr. Şahin, 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürütülen proje kapsamında pek çok faaliyetin gerçekleştirildiği bilgisini de vererek yaklaşık 8000 adet görsel malzeme kullanılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldığının altını çizdi.  

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Karaca da “Türkiye gibi yükselen ekonomilerde iktisadi ilerlemenin önündeki temel engellerden bir tanesi kayıt dışı istihdam sorunudur. Dünya üzerinde ekonomiler incelendiğinde ülkelerin kayıtlı istihdam problemlerinin gelişmişlik oranları çerçevesinde düzelttikleri görülmektedir. Gelişmiş ekonomiye sahip olmak isteyen ülkelerin kayıt dışı istihdam sorununu çözmek zorunluluğu vardır. Kayıt dışı istihdam gerek gelişmiş gerek gelişmemiş tüm ülkelerin sorundur” diyerek kayıt dışı istihdam sektörel düzeyde incelenmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Sözleşme Makamı adına konuşma yapan Dilşad Taşkın ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ülkemizde hem uluslararası standartlara uygun hem de iş dünyasının talep ettiği nitelikte bir işgücünün yetiştirilmesi ve kayıtlı istihdamın arttırılması amacıyla bir “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” sürdürüldüğünü ifade ederek “Bu kapsamda, işe yerleştirme, meslek edindirme, işbaşı ve staj programları ile girişimcilik eğitimleri gibi hizmetler yoğun ve başarılı olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bugün katılım sağladığımız  ‘İnsana Yakışır İş için İstihdam’, bölgemizdeki kayıt dışı istihdam alanındaki yaralara merhem olacak ve kayıtlı istihdamın artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu proje aslında daha büyük bir operasyon olan “Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı”nın bir parçasıdır” dedi. 

SGK Sigorta Pirimleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz de Sosyal Güvenliği doğumdan önce başlayan ve ölümle de bitmeyen bir kavram olarak nitelendirerek sosyal güvenliğin hayatın tamamen içerisinde olduğunu belirtti. Toplumumuzda sosyal güvenlik bilincinin var olduğunun altını çizen Açıkgöz, “İşverenlerin bazı algılardan dolayı çalışanları kayıt dışı gösterme eğilimleri var. Orta ve uzun vadede bakıldığı zaman bu durumun işverenlerin aleyhine. Kayıt dışı istihdam söz konusu olduğu zaman ilk olarak bu durum rakamlarınıza yansımaz ve büyüyemezsiniz. Kredi alamazsınız. Aynı zamanda haksız rekabete neden oluyorsunuz. Kayıt dışı istihdam bir kanser tümörü gibi tüm toplumu saracak kötü bir durumdur. Bu nedenle kayıtlı çalışmayı işverenlerimiz sağlamalı ve çalışanlar da kayıtlı çalışmayı talep etmelidirler” dedi.

“Bu projeye başlangıcından bu yana çok ciddi bir emek verdik ve böyle güzel sonuçlarının alınması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” diyerek sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise %55’ler civarında olan kayıt dışı oranının bugünlerde % 30’a inmiş olmasının ve 2023 vizyonunda da %15’lere inmesi gerekliğinin bu konunun hala güncel ve sıcak olduğunu, üzerinde ciddi çalışmalar yapılmasının gerektiğini bir kez daha ortaya çıkardığını vurgulayarak Hem iş dünyası adına hem de çalışan kişiler adına kayıt dışının pek çok teknik sorunları var. Ancak en önemli sorunlarından bir tanesi de hiç şüphesiz özellikle vasıfsız iş gücünün artacak olması ve buna bağlı olarak da çok ciddi önemli sorunların ortaya çıkmasıdır” dedi.

“Artık 21.yy’ da en önemli güç ne madenler ne yerin altındaki kaynaklar. Bunları değerlendirecek olan, bunlardan katma değer üretecek olan beyin gücü. Şuanda dünyadaki en önemli unsur yetişmiş insan gücü. Kayıt dışının en önemli sorunlarından bir tanesinin de vasıfsız iş gücüne olan olumsuz katkısı dikkate alındığı zaman bu anlamda bizlerin de üniversite olarak çok farklı bir şekilde konuyu ele alması gerektiği ortaya çıkıyor. Zira insan gücünü yetiştiren yegane veya en önemli kuruluşlar üniversiteler” diyen Rektör Prof. Dr. Alkan konuşmasına şu şekilde devam etti: “Amacımız ilimizde özellikle kayıtlı istihdam ile beraber nitelikli iş gücünü Çorum’a taşımak ve nitelikli iş gücünden hareketle ilimize bir katma değer sağlamak. Bilimin insanlık için olduğuna inanan bir rektör olarak gücüm yettiği kadar Üniversitemizdeki tüm potansiyeli ilimizin gelişimine aktarmayı hedef edindim. Bu proje de onlardan bir tanesi. Biz üniversite olarak bir yandan eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütürken diğer yandan Teknokentimizle, merkez laboratuvarımızla, alt yapımızla ve her geçen gün sayısı artan akademik personelimizle ilimize katkı sağlamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu projemizde bunun somut çıktılarından bir tanesi ve bu projelerimiz artarak devam edecek.” Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bir yol haritası çıkartmak üzere çalıştaydaki bilgilerin çok önemli olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

AB Delagasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot da kayıt dışı istihdamın günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek sadece iş çevreleri için değil hükümetler için de sorun teşkil ettiğini belirterek ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. AB kapsamında da bununla ilgili platformlar oluşturulduğu bilgisini veren François Begeot, “Bu sadece Türkiye’nin problemi olarak değil tüm AB’nin sorunu olarak görülüyor ve mücadele de bu kapsamda sürdürülüyor. Kayıt dışı ile daha çok hizmet sektöründe karşılaşılıyor. AB çatısı altında 2012’den itibaren tüm üye ülkelerin katılımıyla birlikte kayıt dışı istihdam mücadelesi için bir girişim başlatıldı. Bu proje ile birlikte 8 milyon Euroluk bir bütçe ayrıldı. 40’ın üzerinde proje geçti ve daha öncekilerle birlikte toplamda 80’in üzerinde proje bu kaynaktan kullanmış durumda. İyi bir sonuç için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu projenin somut çıktılar oluşturduğunu görüyorum ve umut ediyorum sonuçlar sürdürülebilirlik ekseninde devam edecektir. Çorum bölgesinde de kayıt dışı istihdamın ciddi anlamda düştüğünü görüyorum.” dedi. 

Son olarak konuşma yapan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ise “İş ve çalışma hayatını düzenlemek, iş ve çalışma hayatında boşluk bırakmamak kaliteli bir yönetimin olmazsa olmazlarındandır. Türkiye kayıt dışı istihdam da önemli bir eşiği yakalamıştır. 20-30 yıllık bir dönem içerisinde %20’lere kadar oranın düşmesi yüz güldürücüdür. Türkiye’de kayıt dışı istihdam bir işveren yanında çalışanlar açısından neredeyse sıfırlanmıştır. Bu konudaki sorun ise tarım ve esnaf kesiminde. Dolayısıyla kendi işini yapan kesimde halen kayıt dışı istihdam muhakkak ki var” diyerek Türkiye’nin çok dinamik bir ülke olduğunu ve 10 yıl öncesine kadar yasadışı göçte transit ülke konumundayken bugün hedef ülke konumuna geldiğini belirtti.      

“Rakamlar bugün Ülkemize giriş yaptığı ve oturum aldığı bilinen 2 milyon Kafkas kökenli insan yaşadığını söylüyor. Bu insanlar ülkemizde kayıt dışı çalışıyorlar. Suriye’den 3.5 milyon insan kabul ettik ülkemize. Bu insanlara elbette bir yardım var ancak bu insanların neredeyse tamamına yakını kayıt dışı bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bir 10 yıl önceden projekte etmek için çalışma yapmak için bunları tahmin etme şansınız yoktu. Türkiye böylesine bir dinamik bir ülke. Sürekli değişen ve gelişen şartları olan bir ülke. Çalıştayda yasadışı göç konusunun da ele alınması çok önemli. Aslıda işsizlik ve yasa dışı göç ile gelip çalışan insanların rakamlarına bakacak olursak Türkiye’de işsizlik yok. İş beğenmeyen var. Bu da refahın getirdiği bir durum. Türkiye zenginleşiyor. Satın alma gücü paritesi açısından baktığımız zaman Türkiye şu an Avrupa ülkelerinin gerisinde olacağını hiç sanmıyorum” ifadelerini kullanan Vali Kılıç, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Üniversitemizin istihdam gibi bir alanda dahi kendisi gösterebilmesi, proje yapabilmesi Çorum açısından mutluluk verici. Diğer açıdan Üniversitemizin şehirle bütünleşmesi, ildeki diğer aktörlerle yan yana gelip proje üretebilmesi ayrı bir memnuniyet vesiledir. Dolayısıyla Rektör hocamızın şahsında tüm üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum. Valilik olarak Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli istihdam seferberliğine hazırlandığımız bir haftada böyle bir çalıştayın yapılması bizim için ayrı bir motivasyon sebebidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”


Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum