Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi

08 Şubat 17
Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Üniversitemiz ev sahipliğinde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ile ilimizin tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı sunumda stratejik plan çalışmasında gelinen noktalara değinen OKA Planlama Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin, il stratejik gelişim planları üzerinde durarak Çorum’un Türkiye nüfus artış ortalamasının altında bir artışa sahip olduğunu, Türkiye ortalamasına göre şehirleşme oranını, GSYHİ’nı,  sektörel dağılımını, istihdam durumunu, işsizlik ortalamasını ve dış ticarette bulunduğu yeri istatistiki ve sayısal verilerle sundu.  

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise Üniversitemiz başta olmak üzere Çorum’daki kamu kurumlarıyla pek çok projeye imza attıklarını ifade ederek ortak çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini vurguladı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Üniversitemiz hakkında genel bir değerlendirme yaparak “Çalıştaylarla çok ciddi yol kat edeceğimize inanıyorum. Üniversitemizin de artık bu işlerle uğraşması gerektiğinin anlaşılması çok mutluluk verici. Bütün imkânlarımızla her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Saygı ve selamlama konuşmasının ardından Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü konuşmasına “Çorum’un geleceği için faydalı neticelerinin olacağını düşündüğüm bir çalışma.” diyerek başladı. “Stratejik plan neden yapılır?” sorusunu cevaplandıran Muzaffer Külcü,  “Şehirleri akan nehir gibi kendi haline bırakamayız. Kendi haline bırakırsak gitmesini arzu ettiğimiz hedefe ulaşamayız. Bu misalden yola çıkarak, Çorum ilimizin hedefleri olmalı, hep beraber çalışalım diyorsak o zaman o hedeflerimizi belirlemeli, hedeflerimize ulaşmak için toplumun her ferdi olarak onları yerine getirmeli ve belirlenmiş hedeflerimize ulaşmalıyız. Eğer planlayamıyorsanız, ölçemezsiniz ve yönetemezsiniz.” yorumlarında bulundu. 

“Belediye olarak, bizimde birçok görevimiz var. 5 yılda bir hazırladığımız planlarımıza, belirlenmiş hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı kontrol ediyoruz. %70-80 oranında yıllık hedeflerimizde, dönemsel hedeflerimize de %100 ulaşmış oluyoruz.” açıklamasında bulunan Muzaffer Külcü, klasik yöneticilik anlayışın dışına çıkmadan hedeflerimize ulaşamayız.  Yeni bir başarı hikayesi çıkarmak istiyorsanız daha önce yapılmayanı yapmanız gerekiyor.” diye konuştu. “Toplumun önünde koşan bir üniversite bu şehrin çehresini değiştirir. Sanayinin de işadamının da sivil toplum kuruluşlarının da belediye başkanının da ufkunu açacak, ona bir vizyon belirleyecek olan şey üniversitedir. Üniversitemize büyük görev düşüyor” ifadelerini kullanan Külcü, yapılan bu değerli çalışmanın öneminin büyüklüğünü yineleyerek çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son olarak Çorum Valisi Necmettin Kılıç ise konuşmasında eylem planına neden gerek duyulduğuna,  süresine, neler olacağına/olması gerektiğine ve izlenmesi gereken metotlara değindiği konuşmasında bu çalışmanın ana hedefinin kurumların verimliliğini artırmak olduğunu belirterek “Kurumlarımızın kurumsal kapasiteni artırma da hedeflerimizden birisidir. Bu çalışma çok uzamamalı. Yaz aylarında tamamlamalıyız. Aynı zamanda bu çalışma Türkiye’de ilk defa yapılıyor.” diye konuştu.

“Bulunduğumuz ili en iyiye götürmek gibi bir görevimiz var. Her alanda Bakanlıklarımızın bize koyduğu hedefleri icra etmemiz ve hedeflerimize ulaşmamız gerekiyor. Kurumlarımızın bir kamu kaynağını kullanıyoruz. Ama bu harcamayı bulunduğumuz ilin azami şekilde menfaatine çevirmemiz lazım.” ifadelerini kullanan Vali Kılıç, “Bütün il müdürleri, bir şube müdürü ve yardımcısını stratejik planlama görevlisi olarak görevlendirecek. Bu kurumlardaki görevliler muhakkak üniversitemize başvuracaklar ve bir öğretim elemanını ile birlikte hareket edecekler. Ben inanıyorum ki kurumların verimliliği artacaktır.  Bunlar hepimizin yapması gereken bir görevi.” dedi.

Yapılması planlanan çalışmalara da değinen Vali Necmettin Kılıç, “Çorum’da güzel işler olacak. Turizm master planı bitecek. Çorum’un potansiyeli çok yüksek, ilginç bir coğrafyası olmakla birlikte stratejik bir konuma sahip, imkanları çok fazla, stratejik bir konumda. Çorum’un geleceğinin parlak olacağına inanıyor, bütün gayretlerimizle bugüne ve yarına hep beraber hizmet etmemiz gerekiyor. Onu da eksiksiz olarak yapacağımıza olan inancım tamdır.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Toplantı sunum ve protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen çalıştayın tamamlanmasıyla sona erdi.


Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çorum Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum