190’ıncı Programımız Açıldı

27 Mart 17

Üniversitemiz Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda “Endüstri Ürünleri Tasarımı” programı açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.03.2017 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.


Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı:

Endüstride üretilmesi düşünülen herhangi bir eşyanın biçiminin nasıl olması, nasıl bir maddeden ne gibi bir süreçle üretileceğinin kullanışlılık, estetik vb. yönler göz önüne alınarak belirlenmesi hususunda eğitim yapar. Eğitim felsefesi, dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerde tasarım pratiğinin üstlendiği ve üstlenebileceği rolleri tartışmaya açmayı ve toplumsal sorumluluk, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda süreklilik sağlamaya yönelik tasarım ve araştırma stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum