YÖK’ten Yeni Programların Açılmasına Onay

10 Nisan 17
YÖK’ten Yeni Programların Açılmasına Onay

Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin Kargı ilçemizde yürütüleceği “İş Sağlığı ve Güvenliği”  ile “Harita Kadastro” ve Bayat ilçemizde “Spor Yönetimi” ile İç Mekân Tasarımı” programlarının açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.04.2017 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı:

Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve kampüs şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

“İşçi Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Sosyal Hizmetler” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölüm mezunlarının 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çıkarılan İş Güvenliği ile görevli elemanların çalışmaları hakkında yönetmelik gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Harita Kadastro Programı: 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, harita ve kadastro alanında arazi bilgi ve dokümanlarının hazırlanması, hazırlanan projelerin araziye uygulanmasını yapabilen, teknolojik gelişmeler paralelinde değişen ve yenilenen bilgiyi, teoride ve saha çalışmalarında kullanabilen “Harita Kadastro Teknikeri” yetiştirmektir. 

Spor Yönetimi Programı:

Sportif ihtiyaçları karşılayacak hizmet sektöründeki işletmelerin yönetilmesi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bu hizmet ünitelerinin kurulması ve geliştirilmesi de dâhil olmak üzere amaçlarına ulaşmaları için gerekli tüm yönetsel faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için spor sektörüne yetkin spor yöneticilerinin yetiştirilmesi spor yöneticiliği lisans programının öncelikli amacıdır. Yönetimin ve spor yönetiminin etkinlik ve rasyonellik için var olduğunu içselleştirmiş, bu bağlamda en az emek ve masrafla en fazla verimin alınmasını sağlayacak ve hedefe tam isabet ettirerek kaynak israfını önleyecektir. Aynı zamanda Anayasanın 59. Maddesinde “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.” ifadesinin gereğinin bilincinde olan spor yöneticilerinin yetiştirilmesi hedefimizdir.

İç Mekân Tasarımı Programı:

Mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tasarımcı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde 2006 yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 49 bölüm/program bulunurken; bu sayı bugün itibarıyla 192’e ulaşmış durumdadır. Toplam öğrenci sayımız da 2006 yılında 4.520 iken bugün bu sayı 17.500’ü aşmış bulunmaktadır.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum