Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programına YÖK’ten Onay

17 Nisan 17

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans” programı açılması yönündeki teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda incelenerek uygun bulunmuş ve açılmasına onay verilmiştir.  

Üniversitemize bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı ile 2016 yılından itibaren lisansüstü eğitim ve öğretime devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortaklaşa işbirliği içerisinde tezli yüksek lisans ve doktora programı; Amasya Üniversitesi ile de tezli yüksek lisans programı faaliyetlerini sürdürmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak yürütülen lisansüstü programların yürütücülüğünü Üniversitemiz; Amasya Üniversitesi ile yürütülen programın yürütücülüğünü ise Amasya Üniversitesi üstlenmiş durumdadır. YÖK’ün onay verdiği yeni yüksek lisans programı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz 5. lisansüstü programına ulaşmış bulunmaktadır.  

Yeni açılan lisansüstü programı (Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı), beden eğitimi ve spor bilimleri alanında bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin spor bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir. Bu programla adı geçen alanda analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve beceriler aktarılmakta; öğrencilere eğitimleri sürecinde bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli pratik ve teorik eğitim verilmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler yurt içi ve yurt dışında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren yükseköğretim kurumlarında akademik pozisyon sahibi olabilecekleri gibi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okullarda öğretmenlik görevi yapabilecekler, bu alanda uzman unvanını kullanabileceklerdir.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Üniversitemiz AR-GE çalışmalarına en üst düzeyde önem vermektedir. Laboratuvarlara yapılan yatırım, Üniversite sanayi işbirliği ve bunun getirdiği somut örnekler, her geçen gün sayısı hızla artan lisansüstü programlarımız ve lisansüstü öğrenci sayımız bunun somut göstergesidir. Bu vizyonla çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecektir” dedi. 


2011 yılında 9’u yüksek lisans ve 2’si doktora olmak üzere toplamda 11 olan lisansüstü program sayımız, bugün gelinen noktada ortak yürütülen programlarla birlikte 25’i yüksek lisans ve 8’i doktora olmak üzere toplamda 33’e yükselmiş durumdadır. Bu haliyle program sayımızda %200’lük bir artış ortaya çıkmış durumdadır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum