“Çorum İçin Bir Projem Var” Projesinin 3. Dönem İmza Töreni Gerçekleştirildi

26 Nisan 17
“Çorum İçin Bir Projem Var” Projesinin 3. Dönem İmza Töreni Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ile Çorum Belediyesi işbirliğinde yürütülen “Çorum İçin Bir Projem Var” programı kapsamında kabul edilen 3 yeni proje için imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile proje sahibi öğretim elemanlarımız katıldı.

“Çorum İçin Bir Projem Var” programı hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu,  2014 yılında iki kurum arasında imzalanan protokole göre yürüttükleri çalışmanın 3. dönemine ait projelerin sözleşmelerinin imzalanacağını belirterek, projenin Belediye Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Programa 2015 yılında 19 proje başvurusu yapıldığını ve 4 tanesi ile sözleşme imzalandığını dile getiren Yabacıoğlu, 2 projenin tamamlandığını 1 projenin devam ettiğini 1 projenin ise sözleşmesinin fesih edildiğini söyledi. 2016 yılında ise 9 proje başvurusunun gerçekleştirildiğini ifade eden Yabacıoğlu, bunlardan 3 tanesinin kabul edildiğini ve 2 tanesinin devam ettiğini 1'inin ise sözleşmesinin fesih edildiğini belirtti.

2017 yılında desteklenecek projeler için proje kabul çağrısı ve bilgilendirme toplantılarının 2016 yılı Aralık ayı içinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Yabacıoğlu, “3. başvuru dönemi olarak tanımladığımız 2017 yılında Üniversitemizin değişik fakülte ve bölümlerinden 8 başvuru yapılmıştır. Yapılan bu başvurularda talep edilen bütçe 418 bin TL olmuştur. İki kurum arasında imzalanan protokol gereği başvuruların değerlendirilmesi için Seçici Kurul oluşturulmuştur. Seçici Kurullar iki farklı sektör için ayı oluşturulmuştur. Bu kurullarda Belediyemizden Başkan Yardımcımızın yanında 2 teknik personelimiz ve Üniversitemizden de 2 öğretim elemanı yer almıştır. Komisyonlarda toplamda 10 kişi yer almış ve uzun bir çalışmanın ardından desteklenecek projeler belirlenmiştir. Bu konuda emek veren üniversite hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Seçici kurulun belirlediği projeler bütçemiz ve stratejik önceliklerimize göre değerlendirildiğinde 2017 yılı için 3 projenin desteklenmesinin uygun olacağı kanaatine vardık. Desteklenen akademik araştırmaların, ikisi kültür edebiyat ve sosyal hizmetler, biri altyapı-çevre-sağlık sektörü ile ilgilidir. Bu 3 proje için akademisyenlerimize toplam 39 bin 600 TL mali destek sağlayacağız. Projelerimizin uygulama dönemleri 6 ay ile 36 ay arasında değişmektedir” dedi.

Ahmet Yabacıoğlu, yeni dönemde Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı’nın “Çorum İlinde Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerinin Farkındalığının ve Memnuniyet Düzeyinin Tespiti”, Prof. Dr. Faruk Yamaner’in “Eğitsel Oyunlarla Hareket Eğitiminin Otizmli Çocukların Ruhsal ve Fiziksel Gelişimine Etkisinin Araştırılması” ve Yrd. Doç. Dr. Adem İlkay Diken’in “Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi” adlı projelerin desteklenmeye hak kazandığını kaydetti.

“Üniversite-Sanayi-Kamu İş Birliğini Önemsiyoruz”

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüz dünyasında, şehirlerin, bölgelerin ve ülkelerin gelişmesinde hiç şüphesiz her geçen gün gelişen bilim ve teknoloji büyük öneme sahip olduğunu söyledi. 

Belediyecilik anlayışının insanlara hizmet götürmek, yaşam standartlarını yükseltmek, sosyo-kültürel ve eğitim açısından toplumun gelişimine büyük katkılar sağladığını ifade eden Prof. Dr. Nurcan Baykam, hızlı kentleşme, nüfus artışı sonucu şehirlerde yaşayan insanların taleplerindeki artışın yanı sıra teknolojik gelişme ile ortaya çıkan yeni hizmet taleplerinin de yerel yönetimlerce başarıyla yerine getirildiğini belirterek “Şehirlerin gelişmesinde çok önemli bir işleve sahip olan üniversitelerimizin de eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumun her anlamda gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütmesi birincil görevleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda üniversite-sanayi, üniversite-kamu ve üniversite-belediye iş birliğinin de önemi yadsınamayacak derece büyüktür Bizler de üniversite olarak Üniversitemiz ve Belediye arasında örnek teşkil edecek çalışmalara imza atmayı hedefledik. İşte bu anlamda, ilimizin problemlerinin çözümü, belediyece yürütülen hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve kalitenin arttırılması, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına üniversite-sanayi ve üniversite-kamu iş birliğini önemsiyoruz” şeklinde kaydetti.

Üniversitelerin günümüzde artık bilimsel eğitimin ve aktivitelerin kendi içinde yürütülüp, sadece öğrencilerin eğitildiği yerler olarak kalmayıp, bulunduğu toplumla bilimsellik temelinde gelişmişlik ve yenilikleri içeren hizmetleri de paylaşan kuruluşlar olarak kabul gördüklerini dile getiren Prof. Dr. Baykam,  “Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları, sanayi ve sektör ilişkileri önem arz etmektedir. Bulunduğu şehre olan sorumluluğu da göz önüne alındığında üniversitelerin belediye ile iş birlikleri, problemlere yönelik yeni, bilimsel normlarda çözüm arayışları için ideal bir fırsattır. Buna bir örnek olarak gerçekleştirilen ve Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında üç yıl önce imzalanan “Çorum İçin Bir Projem Var” projesi kapsamında destek verilecek 3.dönem projelerin değerlendirilmesi tamamlanmış olup başvuru yapan projeler içinden 3'ü proje desteği almaya hak kazanmıştır. Çorum'un problemlerinin çözümü belediye tarafından yürütülen hizmetlerin etkinliğinin verimliliğinin ve kalitenin arttırılmalı, kentin tarih ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, sosyal ve kültürel hayatın geliştirilmesi ile ilgili Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından projelendirilen ve Çorum Belediyesi tarafından desteklenmekte olan proje sayısı böylece 10 olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından “Çorum İçin Bir Projem Var” programı kapsamında 2017 yılında desteklenecek 3 adet projenin sözleşmeleri Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam tarafından imzalandı.

“Çorum İçin Bir Projem Var” projesi Üniversitemiz ile Çorum Belediyesi arasında 2014 yılında başlatılan ve sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile Türkiye genelinde uygulanan ikinci projedir.  


“Çorum İçin Bir Projem Var” Projesinin 3. Dönem İmza Töreni Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum