Tıp Fakültemizin 60 Öğrenci ile Çorum’da Eğitime Başlamasına YÖK’ten Onay

10 Mayıs 17

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren Üniversitemiz Tıp Fakültesine yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin eğitimlerini Çorum’da sürdürmelerine yönelik teklifimiz 20/04/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve halen kayıtlı olup eğitimlerini Ankara’da devam ettiren öğrencilerimizin eğitimlerine eskisi gibi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ettirmeleri şartıyla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin Üniversitemiz bünyesinde Çorum’da eğitimlerini sürdürmeleri ve bu çerçevede Tıp Fakültesi öğrencilerimize 60 kontenjan verilmesi uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere Üniversitemiz bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde alınan 21 öğrenci ile 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Ankara’da öğretime başlamış ve Gazi Üniversitesi bünyesinde ilk mezunlarını 2016 yılında vermiştir. Bugün itibariyle bu Fakültemizin Ankara’da eğitim gören 160 öğrencisi bulunmaktadır. Tıp eğitiminin bir yerde başlatılabilmesi için öncelikle o yerin mevcut fiziki alt yapısı, öğretim üyesi sayısı ve hastane durumu Yükseköğretim Kurulu tarafından incelenmekte ve bu inceleme neticesinde orada tıp eğitiminin verilip verilemeyeceği karara bağlanmaktadır. Bu çerçevede kısa bir süre önce Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Doç. Dr. Zeliha Tufan Koçak’ın Üniversitemize gerçekleştirdikleri ziyaret neticesinde ilimizde bu Fakültemizin eğitim-öğretime başlamasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Ardından 20/04/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla, Tıp Fakültemize bu yıl 60 öğrenci alımına ilişkin teklifimiz onaylanmıştır. Böylece yeni tıp öğrencilerimiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren ilimizde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaklardır. 

Bu yıl ilimizde eğitim-öğretimlerine başlayacak Tıp Fakültesi öğrencilerimiz eğitimlerinin ilk üç yılındaki teorik derslerini ve laboratuvar çalışmalarını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleştireceklerdir. Yoğun çalışmalar neticesinde, eğitimin verileceği derslik, laboratuvar ve diğer eğitim alanları, yeni kayıt olacak öğrencilerimiz için en modern şekliyle eğitim-öğretime hazır hale getirilmiştir. Bu öğrencilerimizin ilk üç yıllık eğitimlerinden sonraki klinik eğitimleri ise, bölgenin en gelişmiş hastanesi ve sağlık kompleksi olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilecektir. 

Üniversitemiz, bu yıl Tıp Fakültesi öğrencilerinin Çorum’da eğitimlerine başlayabilmesi için gerekli olan fiziki altyapıyı olabildiğince en kısa sürede tamamlamış; öğretim üyesi temini noktasında da planlı bir şekilde hareket ederek burada tıp eğitiminin verilebilmesi için gerekli düzeye ulaşmıştır. 2011 yılında Üniversitemizin tüm birimlerindeki toplam öğretim üyesi sayısı 113 iken; bugün gelinen noktada sadece Tıp Fakültesinde atanma süreçleri devam edenlerle birlikte 124 akademik personele ulaşmış durumdayız. Öğretim üyelerimiz, uluslararası standartlarda iyi eğitim almış, ülkesine ve vatandaşlarına hükümetimizin ortaya koyduğu sağlık hedefleri ve yüksek sağlık standartları kapsamında hizmet verecek kaliteli hekimlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu akademisyenlerimizin bilgi birikimlerini şehrimizde eğitim görecek olan Tıp Fakültesi öğrencilerimize aktaracak olması ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermesi, hem ilimizdeki hem de bölgemizdeki insanımız açısından artı katma değer oluşturacaktır. Çevre illerden gelen hastalara da hizmet veren T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin imza attığı önemli ameliyatların ve başarılı operasyonların sayısının her geçen gün artması, şehrimizin tercih edilen sağlık merkezi olarak adını duyurmasına da vesile olmaktadır. 

Tıp eğitiminin başlatılmasının uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptığı açıklamada bu sürecin yaklaşık dört yıl süren başarılı ve yoğun; zahmetli bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ederek, bu konuda yapılan en önemli katkının 2012 yılında Hitit Üniversitesi ile Çorum Valiliği arasında imzalanan ortak kullanım ve işbirliği protokolü olduğunu vurguladı. Bunun neticesinde Çorum Devlet Hastanesinin T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülerek ortak kullanıma başlanmasıyla akademik kadronun tamamlanması, alt yapının tıp eğitimine uygun hale getirilmesi ve modern bir şekilde hazırlanması ile sürece devam edildiğini belirten Rektörümüz, bütün bu gayretlerin tıp öğrencilerimizi Çorum’a getirmekle olumlu neticeler verdiğini ifade ederek katkısı olan herkese teşekkür etti. Rektörümüz ayrıca 2017 yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesini ve diğer programlarımızı tercih edecek tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü  


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum