Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda Bu Yıl Yeni Bir Programa Daha Öğrenci Alınacak

14 Mayıs 17

Bilindiği üzere tarım ve hayvancılık genelde ülkemizin, özelde Çorum’un ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunda ilimizin iklim ve arazisinin belirleyici etken olduğu açıktır. İlimizin bu iki sektörde beklenen hedefi, öncelikle çağımızın her türlü teknolojik imkânlarını kullanarak söz konusu sektörleri en iyi duruma getirerek bir taraftan en üst düzeyde istihdamı sağlamak ve öte taraftan da uluslararası düzeyde belli bir ihracat seviyesine ulaşmaktır. Bunun gerçekleşmesi beraberinde ilimizin kalkınmasını/gelişmesini ve iller/bölgeler arasındaki dengeli ve istikrarlı büyümeyi getirecektir. Bunun işsizliğin önlenmesi ve hizmet sektörlerinde yeni istihdam imkânlarının yaratılması gibi çok önemli sosyo-ekonomik etkisi olacağı açıktır.

Hızla gelişen bu sektörde daha üretken, yenilik ve gelişmelere açık, tasarruflu, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan nitelikli çalışanlar yetiştirmek amacıyla, Üniversitemizin teklifi ile 01.10.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Alaca ilçemizde Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veterinerlik Sağlık Programı’nın açılması uygun görülmüştü. Bu programın hızlı bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlaması düşünülmüş ve öncelikle bunun için zorunlu olan sayıdaki öğretim elemanının teminine çalışılmıştır. Kısa sürede buraya istenen sayıda nitelikli öğretim elemanının sağlanması ve gerekli alt yapının oluşturulmasının ardından bu yıl YÖK’e yapmış olduğumuz öğrenci talebi teklifimiz 20.04.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Buna göre Alaca ilçemizdeki Laborant ve Veterinerlik Sağlık Programı’mıza bu yıl (2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı) 40 öğrenci alınacaktır. 

Daha çok meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin geldiği bu programı bitiren öğrenciler buradan mezun olduklarında “Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Bu programın öğrencileri mezun olduklarında hayvan sağlığı konusunda ve özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışma alanlarına sahiptirler. Bununla birlikte veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve ıslahı, güvenli hayvansal gıdaların üretimi alanlarında da rahatlıkla iş imkânı elde edebilirler. Hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bağlı birimler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmeleri, yem fabrikaları, veteriner laboratuvarları, veteriner ilaç sanayi, hayvanat bahçeleri, veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü, Belediye Veteriner İşleri Müdürlükleri, mezbahalar, Et Balık Kurumu ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler. Özel hayvan sağlığı kabini açabilir ve/veya hayvan çiftliği kurabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrencilerimiz istemeleri halinde bilgi ve becerilerini arttırmak üzere ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları kaydıyla 4 yıllık “Veterinerlik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Bugün toplam 18 öğretim elemanımızın görev yaptığı Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda 325 öğrencimiz bulunmaktadır. Fiziki olarak burada 6 derslik, Bilgisayar Laboratuvarı, Gıda Teknolojisi Laboratuvarı, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Laboratuvarı, Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Laboratuvarı, konferans salonu, toplantı salonu, kütüphane, yemekhane ve kantin yer almaktadır. Şu anda Laborant ve Veterinerlik Sağlık Programı dışında Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda şu 4 programlarımıza öğrenci alımı ve eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir:

  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  • Gıda Teknolojisi
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
  • Kaynak Teknolojisi

Bu yıl yükseköğretim kurumuna kaydolmak üzere üniversite sınavlarına girecek öğrencileri bu ve diğer istihdam odaklı, öğrenci merkezli bölüm ve programlarımıza bekliyor, onlara sınavlarında başarılar diliyoruz. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum