Üniversitemizden Başvurusu Yapılan Yeni Bir AB Projesi Daha Kabul Edildi

18 Mayıs 17
Üniversitemizden Başvurusu Yapılan Yeni Bir AB Projesi Daha Kabul Edildi

Üniversitemiz ve ÖGESEN (Öğretim Elemanları Sendikası) işbirliğinde hazırlanan “Intellectual Effort For Building Social Dialogue” isimli proje, başvuran toplam 86 projeden ilk 5’e girerek Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edildi.

01 Haziran 2017 tarihinde başlayacak olan projede ÖGESEN Genel Başkanı ve Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahdet Özkoçak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. İlker Sakınç ve Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Doğan Demirci ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Okt. Mehmet Aydınkal görev yapacak olup proje 10 ayda tamamlanacaktır.

Projenin genel hedefi, ulusal düzeyde ve geniş tabanlı oluşturulacak sosyal diyalog mekanizmaları yoluyla akademik personel ve üniversite yönetimi arasındaki kültür ve diyalog dinamizminin mükemmelleşmesine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde bir taraftan küresel değişimlere hızla uyum sağlama zorunluluğu ve diğer taraftan artan yükseköğrenim talebini rasyonel olarak karşılama yükümlülüğü içinde bulunan üniversiteler, hizmet ettikleri toplumları şekillendirmede ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişme temelli ulusal ihtiyaçları öne çıkararak, daha bir misyon ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu çoğul yapı içerisinde projenin katkı sağlayacağı en önemli bileşen, akademik ortamda yer alan herkesin karşılıklı sorumluluğunu güçlendirmek ve sosyal diyalog yoluyla bilgi akışının şeffaflığı sayesinde çatışmalar olmadan kültür dengesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda hoşgörü değerlerini ve barışçıl çözümlerin önceliğini doğrulamak, farklı kültürel geleneklerin önemini vurgulayarak, karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmek projenin çalışma alanları arasında yer almaktadır. 

Proje çıktıları arasında; öğretim elemanlarının plagiarism ve mobbing şikâyetleri için İzleme Biriminin kurulması, sosyal diyalog farkındalık artışına yönelik olarak 5 farklı üniversitede konferans ve seminerlerin düzenlenmesi yer almakta olup proje bütçesi 80.293 Euro olarak belirlenmiştir.

Projenin imzalanmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı makamında ziyaret eden proje çalışma ekibi, proje hakkında detaylı bilgi verdiler. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum