Bu Yıl Kargı ve Bayat İlçelerimizde 60’ar Öğrenci Eğitime Başlayacak

21 Mayıs 17

Eğitim-öğretim faaliyetleri İlimiz Kargı ilçesinde yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği ve Harita Kadastro programları ile eğitim-öğretim faaliyetleri İlimiz Bayat ilçesinde yapılacak olan İç Mekân Tasarımı ve Spor Yönetimi programlarına ilk defa öğrenci alımı tekliflerimize YÖK tarafından onay verildi.

Neden Harita ve Kadastro?
Ülkemizin kadastrosunun tamamlanması ya da kadastrosu önceden tamamlanan alanların yeniden güncellenmesi çalışmalarının öncelikli olarak gündeme alındığı günümüzde Harita ve Kadastro Teknikerliği mesleğine olan ihtiyaç artmaktadır. Lisanslı harita bürolarında yasal olarak en az iki Harita ve Kadastro Teknikerinin çalıştırılacak olması, bu mesleği daha da önemli hale getirmektedir. Gelecekte kadastro alanında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı eleman gereksinimine fazlasıyla ihtiyaç duyulacaktır. Kargı’nın genç nüfus artış oranı dikkate alındığında sanayi, turizm ve yeni iş sahalarının açılması söz konusudur. Programdan mezun olan öğrenciler elde edecekleri “Harita Teknikeri” unvanı ile Türkiye’nin tüm bölgeleri ile Çorum il ve ilçelerinde kadastro büroları ve kamu kurum/kuruluşlarında rahatlıkla istihdam edilebileceklerdir. Mezun öğrenciler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, GAP, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması üzerine çalışan firmalarda çalışabilirler. 
Harita ve Kadastro Programı öğrencilerinin yaklaşık %20’sini bayanlar oluşturmaktadır. Ülkemizdeki diğer üniversitelerin bu programlarına bakıldığında, doluluk oranının %100 olduğu ve istihdam sıkıntısı yaşanmadığı görülmektedir. 

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, her şeyden önce kişinin temel hakkıdır. Kişilerin mesleki tehlikelerden uzak bir ortamda çalışmalarını sağlamak son derece önemlidir. Çıkarılan Kanunla kamu kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman ve diğer personelin çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir. 2 yıllık bu önlisans programını bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık Sosyal Hizmetler lisans programına geçiş yapabilirler. Başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere bölgemizde makine, gıda, plastik, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik, döküm, oto yan sanayi, tekstil, mobilya ve metal sanayi gibi pek çok tesis yer almaktadır. Program mezunları sanayinin tüm iş kollarındaki kurum, kuruluş ve işletmelerde çalışabilirler. Yapı ve inşaat sektörü, makine imalat sanayi, ağır sanayi, döküm, plastik, cam, kağıt mukavva, metal imalat, gıda, tekstil, otomotiv, çimento, maden ve kömür sanayi, özel sağlık kurumları, özel havayolu firmaları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sivil Savunma, Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Sağlık kurumları, Elektrik kurumu, Orman Müdürlükleri gibi resmi kurumlarda  “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak çalışabilirler. Son mevzuat değişiklikleri ile iş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası sınavda başarılı olmaları durumunda “İş Güvenliği Uzmanı” olmalarının önü açılmıştır.
Söz konusu programın diğer Üniversitelerdeki tercih edilebilirliğine bakıldığında doluluk oranının %100 olduğu görülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunları “Teknik Eleman” olarak tanımlanmıştır.

Neden İç Mekân Tasarımı?
Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri, iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde ''alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde, iç mekân tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.
İç Mekân Tasarımının ilk adımı, iç mekânın, binanın yapım sistemi içindeki yerinin ve oluşturulma şeklinin iyi anlaşılmasıdır. Bu anlayışla,  iç mimar, mimari mekânın üzerinde etkin olarak çalışabilecek, gerekli seçimleri yapabilecek ya da bir mimari mekânın asıl niteliklerini değiştirecek önerilerde bulunabilecektir. Türkiye genelinde yapılan araştırmaların genelinde endüstri kuruluşlarının, özellikle iç mekânlar için üretim yapan işletmelerin en büyük sorunlarından birinin özgün tasarım yapabilecek teknik eleman eksikliği olduğunu ortaya koymaktadır. Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım büroları gibi sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili ve kontrolör olarak çalışabilirler.  Bu programla amaçlanan, işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacının karşılanmasıdır. Ülkemizdeki tasarımcı eksikliği birçok sektörü markalaşamama sorunu ile yüz yüze bırakmıştır. Tasarımcı sorunu birçok sektörün ortak sorunudur ve teknik eleman açığı çok fazladır. Bu nedenle buradan mezun olacak öğrenciler istihdam sorunu yaşamayacaktır. Ayrıca bu programı başarı ile bitirenler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili fakültelerin El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Geleneksel Türk El Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Mimarlık bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. 

Neden Spor Yönetimi?
Spor Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler “Spor Yöneticisi” unvanını almaktadırlar. Bunlar spor pazarlaması firmaları, ticari amaçlı spor salonları, şirketlerin sağlık ve zindelik birimleri, görsel ve yazılı medya kuruluşları, şirketlerin sponsorluk hizmetleriyle ilgili birimleri, yerel yönetimlerin spor departmanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli birimleri, turizm sektörü ve oteller, amatör ve profesyonel spor kulüpleri, Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonları, üniversiteler, özel kulüpler, spor salonları, sağlık yaşam merkezleri, her türlü spor tesislerine sahip kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Spor Yönetimi programını bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Spor Yöneticiliği bölümlerine geçiş yapabilirler. İstihdam sıkıntısının olmadığı bu programa ülke genelinde doluluk oranının %100 olduğu görülmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum