Üniversitemiz Osmancık Ömer Derindere MYO’ya 3 Yeni Program Daha

29 Haziran 17

Üniversitemiz Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tapu Kadastro ve Otobüs Kaptanlığı ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarının açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 14.06.2017 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. 

Tapu Kadastro Programı

Bilindiği üzere harita mühendisleri ve harita teknikerleri daha çok büyük ölçekli harita üretim teknikleri konusunda eğitim almaktadır. Eğitim sırasında tapu sicili uygulamalarına yalnızca kadastro uygulamaları ve kadastro değişiklikleri konuları çerçevesinde değinilmekte fakat tapu sicili uygulamaları hakkında detaylı bir eğitim verilmemekte, bu nedenle tapu sicili konusunda uzman personel ihtiyacı doğmaktadır. Tapu ve Kadastro Programının amacı, temel haritacılık ve kadastro uygulamalarının yanı sıra tapu uygulamalarının hukuki ve teknik konularında uzman Tapu ve Kadastro uygulamalarını bütünleşik olarak hazmetmiş tapu sicili ve temel harita uygulamalarında söz sahibi personel yetiştirmektir.

Kariyer İmkânları

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu programdan mezun olacak öğrencilerimiz Devlet Demir Yolları, Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Müdürlükleri, Belediyeler, İller Bankası, Bayındırlık Hizmetleri, Havayolları, Petrol Araştırmaları, Tapu Müdürlükleri. Kadastro Müdürlükleri, Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, İnşaat Şirketleri,   Harita Mühendisliği Büroları, Harita Hizmetleri, Harita Genel Komutanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TÜRK TELEKOM), Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gibi yerlerde çalışabilirler.


Otobüs Kaptanlığı Programı

Günümüzde ulaşım hizmetlerinin yürütülmesinde karayolu taşımacılığının çok önemli bir yeri vardır ve karayolu taşımacılığı, hava yolu, deniz yolu, demir yolu taşımacılığının tamamlayıcısı konumundadır. Taşımacılık türü ne olursa olsun karayolu taşımacılığı bütün ulaşım sektörünün kalitesine etki eden son derece önemli ve vazgeçilmez bir taşımacılık türüdür. 

Otobüs Kaptanlığı Programının amacı nitelikli, insan ilişkilerini yönetebilen, müşterilere değer veren, emniyetli ulaşım için gerekli olan bütün kurallara uyma konusunda motive olmuş, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma becerisine sahip, sorumluluk bilinci olan ve hizmet kalitesini prensip hale getirmiş otobüs kaptanları yetiştirmektir.

Kariyer İmkânları

Programdan mezun olan öğrenciler şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel firmalarda ve kamu işletmelerinde istihdam edilmektedirler. Özellikle AB standartları bu alanda yetişmiş nitelikli personel ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı programı başarıyla bitiren kaptan adaylarının iş bulma sorunu bulunmamaktadır. Ülkelerarası veya şehirlerarası otobüs işleten firmalarda, kamu sektöründe (servis araçları belediye otobüsleri) ve turizm işletmelerinde ücret karşılığı çalışabilir, kendi otobüsleri ile bir otobüs işletmesine bağlı olarak çalışabilirler. Yüksekokul mezunu şoförler bu alanda yetişmiş sayılı eleman olacaklarından, onların iş bulma konusunda zorluk çekmeyecekleri söylenebilir. Turizm geliştikçe başarılı otobüs şoförlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Meslek elemanları ayrıca özel sürücü kurslarında eğitici olarak görev yapabilir, servis taşımacılığı şirketi kurabilir veya bu şirketlerde şoför olarak görev yapabilirler.


Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Ülkemizin temel sektörlerden biri haline gelmiş olan turizm sektörünün iyi yetiştirilmiş, işinde uzman, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik 2 yıllık önlisans eğitim-öğretim olarak hizmeti vermekte olan Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı’nda işini İngilizce ve bilgisayar ortamında yapabilen, sektörde kullanılan bilgi işlem sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilen, okulda edindiği mesleki bilgi ve beceri dışında sekörde ayrıca ikinci bir eğitime alınmaya ihtiyaç duyulmayan, mesleklerini yaşam biçimleri olarak benimsemiş gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının amacı teorik ve pratik eğitim yoluyla seyahat hizmetleri mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Turizm Seyahat Hizmetleri Programında öğrencilere alanında yönetim bilgisine sahip, yönetim biliminin alt dallarında (İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Pazarlama, Ekonomi, İletişim) analitik düşünme yeteneği, turizm ve seyahat işletmeciliği alanında operasyonel düzeyde (Biletleme ve Otomasyonu, Karşılayıcı Acenta ve Otomasyonu)  bilgi, beceri ve uygulama yeteneği, problem çözme becerileri, ekip çalışması konularında yetkinlik ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.

Kariyer İmkânları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında, öğrencilere seyahat işletmesinin planladığı ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence hizmetlerinin gerçekleşmesi, yurt içi ve yurt dışı turlar organize edilmesi, tur programlarının yönetilmesi, rezervasyon ve biletleme işlemlerinin yapılması, müşterilerin gezi plan ve programlar hakkında (yol, konaklama, mola noktaları vb.) bilgilendirilmesi, beğeni ve şikayetlerin dinlenmesi ve havaalanı, gümrük, vize ve benzeri işlemlerin yapılmasına yardımcı olunması konularında yetkinlik ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.

Turizmin gelişmesine bağlı olarak program mezunlarının çalışma alanı geniştir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek elemanları Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne bağlı acentelerde veya yerel acentelerde görev alabilir, Turizm Bakanlığı ve bağlı birimleri ile özel turizm şirketlerinde ve seyahat acenteleri bürolarında, çalışabilirler.

A, B ve C grubu seyahat acenteleri, organizasyon şirketleri, havalimanı yer hizmetleri işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, otel işletmelerinin ön büro, satış ve pazarlama, insan kaynakları departmanları, turizm büroları ve il turizm müdürlükleri, mezunlarımızın çalışabileceği alanlar arasında öngörülmektedir. 

2011 yılında İlimiz Osmancık İlçesinde bulunan Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunda 6 program bulunurken, yeni programlarla birlikte şu an 12 programa ulaşılmış durumdadır. Üniversitemiz geneline bakıldığında ise, 2011 yılında meslek yüksekokullarında toplam 52 program bulunurken bugün program sayısı %92’lik artışla 100’e ulaşmış durumdadır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum