Turizm Fakültemizin Üç Bölümüne YÖK’ten Onay

13 Temmuz 17

Üniversitemiz bünyesindeki Turizm Fakültemiz için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Anabilim Dalı, Turizm Rehberliği Bölümü ve Anabilim Dalı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve Anabilim Dalı açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21.06.2017 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün temel amacı öğrencilere Mutfak Yönetimi, Restoran Yönetimi, Kafe-Bar Yönetimi, Yiyecek-İçecek Yönetimi konularında eğitim vermektir. Uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası Mutfak Kültürü konusunda uzman personel ve yönetici şefler yetiştirmek bölümün bir diğer amacıdır. Program boyunca öncelikle Türk Mutfak Kültürü ve daha sonra Uluslararası Mutfak Kültürü alanında çalışmalar yaparak, Türk Mutfağının Uluslararası Mutfaklar içerisinde yer alması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretilmekte, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilmenin yanında, kendi işletmelerini kurabilmeye yönelik bilgi birikimine de sahip olacaklardır.

Turizm Rehberliği Bölümü

Turizm Rehberliği bölümünün temel amacı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu Profesyonel Turist Rehberlerini yetiştirmekle beraber, turizm alanında bilgi üretebilecek yeteneğe sahip potansiyel turizm araştırmacıları ve bilim insanlarını hazırlamak, sayıları her geçen gün artmakta olan konaklama ve seyahat işletmelerine orta ve üst kademe yönetici yetiştirmektir. Bölüm mezunu öğrenciler bu alanlarda kalifiye işgücü açığının giderilmesinde büyük rol oynayacaktır. Bu programın mezunları turizm sektöründe herhangi bir işletmede çalışabilir hale gelmekle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Profesyonel Turist Rehberliği kokartını alma hakkına gerekli şartları yerine getirdikten sonra sahip olacaklardır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde yetişecek öğrenciler bilimsel bakımdan sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, dünyadaki akademik gelişmeleri de yakından takip eder hale geleceklerdir. 
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olanlar sektörde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve seyahat işletmelerinde istihdam edilebilecektir. Aynı zamanda akademik olarak kendini geliştirmek isteyen mezunlar gereken kriterleri sağladıktan sonra üniversitelerde istihdam edilebileceklerdir. Otel, Tatil Köyü, Kurvaziyer Gemi başta olmak üzere, diğer turizm işletmelerinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Bölüm mezunları ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında da kariyer olanağına sahiptirler.Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum