Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programına YÖK’ten Onay

05 Temmuz 17

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı açılması konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklifimiz 14.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Ortak Program olarak eğitime devam eden ve yürütücü enstitü olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programında 67, Doktora programında ise 16 lisansüstü öğrencimiz eğitim görmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programına bu yıl ilk öğrenci alımı yapılmakta olup, Doktora programının onaylanması ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki tezli, tezsiz ve doktora eğitimin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde devam etmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2 tezli, 1 tezsiz yüksek lisans ve 1 doktora programı ile toplam 4 lisansüstü program bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Doktora programı ile birlikte 24 yüksek lisans ve 9 doktora olmak üzere toplamda 33 lisansüstü program sayısına ulaşılmıştır.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum