HİTÜ, Öğrencilerini Geleceğe Hazırlamada Yenilikler Yapmaya Devam Ediyor

01 Ağustos 17

Üniversitemizin istihdam odaklı yeni bölüm/program açma vizyonu kapsamında bu yıl pek çok eğitim birimimize yeni bölüm ve programlar kazandırılmış olup; bunlardan 15’i bu yıl ilk defa 589 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.

Öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile çalışmalarını büyük bir itina ve gayret içerisinde yürüten Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, başta yetiştirmiş olduğu öğrencilerle olmak üzere gerçekleştirdiği tüm çalışmalarla bulunduğu şehre, bölgesine, ülkesine ve nihayetinde tüm insanlığa katkı sağlamayı birincil misyonu olarak kabul etmiştir.

Bugün bilgi toplumuna geçiş süreci adı verilen yeni küresel ekonomik yapıda yaşanan tüm gelişmeler ışığında bireylerin ekonomik gücü, bilgi ve öğrenim düzeyleri ile ülkelerin rekabet gücü, sahip olduğu insan kaynağının niteliği ile ölçülür hale gelmiştir. Bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte insan kaynağına sahip olmanın en önemli yolu, eğitim düzeyinin yükseltilmesidir. Bu nedenle gelecekte de üniversitelerin en önemli temel işlevinin eğitim kurumu olma önceliğini sağlamaları ve korumaları yadsınamazdır. Ancak üniversitelerin sadece nicelik olarak artan eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla değil nitelik olarak değişen eğitim ihtiyacını karşılayacak bir eğitim öğretim sistemini hedef almaları zorunludur. Bugün ve hatta gelecekte çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceği tahmin edilen bilginin üretilme ve yenilenme hızı, sadece bilgiye ulaşma ve paylaşmanın kolaylığı gibi teknolojik gelişmeler açısından değil; aynı zamanda toplumdaki birçok olgunun da sosyolojik olarak etkilenmesi ve etkileneceği anlamına da gelmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın yakın zamanda yayımladığı bir raporda, bugün eğitim gören çocukların % 65'inin, henüz var olmayan mesleklerde çalışacakları ve bu değişim sürecini yakından takip edenlerin başarıyı yakalayacağı ifade edilmektedir.

Geleceğin Mesleklerine Yönelik Dersleri Öğrencilerimizle Buluşturmayı Önemsiyoruz

Yeni birimlerimizle birlikte toplam 215 bölüm ve programımız için imkanlar ölçüsünde ilimiz, ülkemiz ve hatta dünyadaki ilgili sektörlerle iletişim kurularak, ders müfredatlarımızın güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan revizyonların ya da yeni ders ekleme işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda yeni açılan ve ilk kez bu yıl eğitim verecek olan Medya ve İletişim programımızda yeni açılan ve oldukça önemli ve bir o kadar da popüler olan “Dijital Oyun Senaristliği” dersi, öğrencilerimizin ders müfredatına yerleştirilmiştir.

Rekabetçi bir endüstri içinde yaratıcı düşünceyi teknik ve organizasyonel beceriyle harmanlayabilecek dijital oyun senaristlerinin yetiştirilmesi, dünya çapında büyük bir gelişme gösteren dijital oyun sektörü açısından gerekli olup, ülkemizin de diğer oyun sektöründe yer alan ülkeler içerisinde yer alması açısından önem arz etmektedir. Zira geleceğin meslekleri arasında yer alan dijital oyun sektöründe çalışmayı hedefleyen öğrencilerin yetiştirilmesinde önemli bir noktada bulunan bu ders ile öğrenciler özgün senaryolar yazabilecek, okumalar gerçekleştirerek oyunların bizzat gözlemlenmesini sağlayarak ilgili tartışmalarla oyun türleri ayrıntılı olarak senaryolarını oluşturabilecek düzeye sahip olacaktır. Bu sayede giderek önemi artan yeni teknolojiler içerisinde dijital oyunlar alanında öğrencilerimizde bilgi sahibi olarak, bu sektöre yön verebilecek düzeyde bir konuma sahip olacaklardır.

Katılım Bankacılığı ve Girişimcilik Kültürü Yakın Tabimizde 

Benzer şekilde ilk olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizdeki ilgili bölümlerimizin ders müfredatlarında yapılan değişiklikle, günümüz finans dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak ülkemizde de uygulama alanı genişlemiş olan “İslami Finans” ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması hedefi doğrultusunda “Girişimcilik” dersleri öğrencilerimize seçmeli olarak sunulmuştur.  Bu kapsamda Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Bankacılık ve Finans Bölümünde “Katılım Bankacılığı ve Mikro Kredi Uygulamaları” dersi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda bulunan Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde de “Faizsiz Bankacılık ve Sigortacılık” dersleri yer almaktadır. 

İslami Finans, bugün itibariyle dünyada iki trilyon dolar civarında bir büyüklüğe ulaşmıştır. Ülkemizde ise bu sistem % 6 büyüklüğe sahiptir. Üniversitemiz İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü İslami Finans hakkında araştırma, çalıştay, panel, seminer ve uygulamalı eğitimler düzenlemektedir. Bölüm öğretim üyeleri tarafından düzenli olarak düzenlenmekte olan eğitimlere Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından Sertifika verilmekte ve eğitim sonrasında Katılım Bankalarında çalışmak isteyen öğrencilerimize iş olanakları sunulmaktadır.

Buradan hareketle, öğrencilerimize bu sektörlerle ilgili ders vererek onların bu konulara hakim olmalarını sağlama adına çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bu şekilde öğrencilerimize İslami Finans, İslami Turizm, İslami Gıda ya da İslami Kozmetik gibi pek çok güncel alana ilişkin bilgiler aktarılma fırsatı sunulacaktır. 

Yine aynı şekilde girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla Üniversitemiz ile KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmektedir. Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme bölümünde başlayan eğitim, bugün itibariyle fakültenin diğer tüm bölümlerine, Meslek Yüksekokullarında ve Mühendislik Fakültesinde okutulmaya başlanmıştır. İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen 72 saatlik uygulamalı eğitim sonrasında öğrencilerimizin hazırladıkları İş Planlarına göre, istedikleri zaman ve ülkemizin istedikleri ilinde, KOSGEB Destek Mevzuatı devam ettiği sürece ilk başvuruda kullanılmak üzere 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 100.000 TL’ye kadar da sıfır faizli olmak üzere geri ödemeli biçimde Yeni Girişimci Desteği alabilmektedirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne Sahip Bireyler Yetiştirmeyi Hedefliyoruz

Mezunlarının işe yerleşme oranını başarı olarak kabul eden bir yaklaşım ile istihdam garantili ya da yeni iş imkanları sunabilen bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Üniversitemiz, öğrencilerimizin kazasız, ölümsüz ve yaralanmasız bir şekilde daha mutlu bir çalışma hayatı oluşturabilmeleri için iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip bireyler olarak yetişmelerine büyük önem vermektedir. 

Bu çerçevede Hitit Üniversitesi çatısı altında eğitim gören ve aldığı eğitimle çalışma hayatında bir birey olarak (çalışan veya işveren) görev alacak mezunlarımızın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu hakkında bilgi, fikir ve donanım sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans ve önlisans gözetimi yapılmaksızın tüm öğrencilerimizin ders müfredatına haftada 2 (iki) saatten az olmamak kaydıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersleri eklenmiştir.

Bu sayede çalışma hayatında bir birey adayı olan öğrencilerimizin hem sosyo-kültürel açıdan 6331 sayılı İSG Kanununu özümsemeleri, hem de çalışan veya işveren olarak haklarını ve sorumluluklarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. Dahası, toplumda kültürel yapının belirtilen Kanuna uyumlu hale getirilmesi, dolayısıyla Kanunun uygulama çalışmalarının daha kolay, verimli ve amacına uygun duruma getirilmesi hedeflenmiştir. Belirtilen “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersleri Üniversitemizde diğer üniversitelere göre çok önce kurulmuş olan “İSG Koordinatörlüğü” tarafından organize edilmekte ve ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen “İSG Eğiticisi” sertifikasına sahip öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir. Yaptığımız ve yapacağımız bu tür çalışmaların diğer üniversiteler tarafından takip edilmesi ve benzer çalışmalar için fikir alışverişinde bulunulması, yaptığımız işin doğruluğu ve öncülüğü açısından da bizleri mutlu etmektedir.


Hitit üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum