YÖK’te “Fen ve Mühendislik Lisans Programları Zorunlu İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısı” Düzenlendi

22 Eylül 17
YÖK’te “Fen ve Mühendislik Lisans Programları Zorunlu İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısı” Düzenlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, “Sanayinin Gelişmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 19. maddesinde yer alan yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik bilimlerinde okuyan öğrencilerinin eğitimlerini uygulamalı şekilde tamamlamaları ile ilgili konuları görüşmek üzere Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın da içinde yer aldığı Türkiye’deki üniversitelerin rektörleri ile bir araya geldi. Toplantıya Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Kılıçarslan da katıldı.

YÖK Konferans Salonunda düzenlenen “Fen ve Mühendislik Lisans Programları Zorunlu İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısı”na YÖK Başkanvekilleri Prof. Dr. Hasan Mandal ile Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Üyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yetkililer ile YÖK yetkililerinin yanı sıra Üniversitelerin rektörleri ve ilgili bölümlerin bulunduğu fakültelerin dekanları katıldı.

Toplantının açılışında YÖK Başkanı Saraç ve Bakan Özlü birer konuşma gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç, ülkemizin küresel rekabet ortamında 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi kapsamında en önemli süreçlerin başında ArGe odaklı büyümenin geldiğini belirterek konuşmasına başladı.

Ar-Ge odaklı süreçlerdeki yaklaşımın, 2000’li yıllara kadar kurumların rekabeti, kurumların kendilerine ait olan bilgi üstünlüğü ve bu bilgiyi üretip, geliştiren kendi kurumuna ait insan kaynağı ile ilişkilendirildiğini belirten YÖK Başkanı, 2000’li yıllardan itibaren kurumların rekabetteki başarısının üretilecek bilginin işbirliği ile gerçekleştirilmesine ve bu bilgiyi üretecek insan kaynaklarının da sadece kendi kurumunda değil, diğer kurumlarla işbirliği yapmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesinin ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabileceğini dile getiren Başkan Saraç, “Yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. YÖK, artık bu temeller üzerine şekillenmeye başlamıştır.” diye konuştu.

Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan yatay büyüme sürecinin bundan sonraki aşamasının keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyüme olduğunu sözlerine ekleyen YÖK Başkanı Saraç, “Ancak, hepimizin malumlarıdır ki, küresel rekabette yer alabilmek için girdi süreçlerinden çok daha fazla çıktı süreçleri odaklı bir yapılanmaya ihtiyaç vardır.” ifadelerinde bulundu.

Görevde bulunduğu süre içerisinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerden bahseden YÖK Başkanı Saraç, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu düzenlemelerin tümü yükseköğretim camiamızın uzunca yıllardır beklediği düzenlemelerdi. Yeni YÖK olarak bizde buna yönelik çalışmalarımızın hazırlığını gerçekleştirmiş idik. Sayın Bakanımızın 8 Şubat 2017 tarihinde Kurumumuza ziyaretinde bu düzenlemelerimizi kendisi ile paylaşmış idik. Kendisi de bu önerilerimizin ÜRP’nin amaç ve kapsamına çok uygun olacağını bildirdi. Takibinde yoğun bir ekipler çalışması ile 1 Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ayrıca bu düzenlemelerin kısa bir sürede uygulamaya dönüşmesi için Bakanlığımızın ve Kurumumuz bürokratları bir uyum ve takım çalışması halinde çalıştılar. Bunun için de Sayın Bakanım size ve sizin şahsınızda ekibinize en samimi teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni YÖK'ün stratejik yaklaşımı ile hayata geçirilen bu projelerimiz, Türk yükseköğretimini artık keyfiliğe ve mühmelliğe bırakılmadığını göstermekte ve bilimsel bir metotla ve rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirilmesine katkı sağlamaktadır.”

YÖK’ün, yükseköğretimi; kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içinde olduğunu belirten Başkan Saraç, başlattıkları bu sürecin başarısı ve sürdürülebilirliği ancak bu sürecin ilgili tüm paydaşların işbirliği ile mümkün olabileceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Saraç'ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.

Yeni öğretim yılının akademisyenlere ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, göreve ilk geldiğinde üniversitelerle birlikte çalışmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi.

YÖK Başkanı Saraç ile iletişime geçerek birlikte çalışmalarının gerekliliğini anlatmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Bakan Özlü, Üretim Reformu Paketi'ne giden sürecin bu şekilde başladığını belirtti.

Bilim, sanayi ve teknolojiye giden yolun eğitim ile başlaması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Bakan Özlü, Üretim Reformu Paketi'nin oluşmasında başta YÖK Başkanı Saraç olmak üzere YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve tüm YÖK yetkililerine sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Bütün teknolojik gelişmelerin başlangıç noktasının nitelikli insan olduğunun önemine değinen Bakan Faruk Özlü, katma değeri düşük personelle katma değeri yüksek işleri başarmanın mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.

Üniversite-Sanayi iş birliğinde görevlerinin eğitime katkı sağlamak ve YÖK'e destek olmak olduğunu ifade eden Özlü, bu nedenle Bakanlıkları bünyesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Eğitimi Daire Başkanlığını kurduklarının altını çizdi.

İmalat sanayimizdeki yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde dört , Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının ise yüzde yirmi olduğunu söyleyen Bakan Özlü, daha nitelikli işlerin yapılması için bilimsel kapasitenin artırılması ve bilgi üreten üniversitelerin oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Üniversite-sanayi işbirliğinin tam anlamıyla mümkün olması için üniversitelerin bilgi üretmesi, üretilen bilginin teknoliye dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özlü, bu teknolojinin sanayiye enjekte edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

İstihdam odaklı bir üniversite modelini arzu ettiklerini ve bu alanda Yükseköğretim Kuruluyla birlikte çalışmak istediklerini söyleyen Bakan Özlü, YÖK Başkanı Saraç'ın bu alandaki tüm çabalarını sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, konuyla ilgili bilgilendirmeleri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile katılımcılar arasında gerçekleşen soru-cevap bölümüne geçildi.

Soru ve cevap bölümünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve YÖK Başkanı ile Rektörler ve ilgili bölümlerin yöneticileri arasında bilim teknoloji ve sanayi konularında görüş alışverişinde bulunulurken, fen ve mühendislik lisans programları zorunlu işyeri uygulama eğitimi ile ilgili düşünceler paylaşıldı.


Kaynak: YÖK


YÖK’te “Fen ve Mühendislik Lisans Programları Zorunlu İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısı” Düzenlendi
YÖK’te “Fen ve Mühendislik Lisans Programları Zorunlu İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısı” Düzenlendi
YÖK’te “Fen ve Mühendislik Lisans Programları Zorunlu İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısı” Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum