Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi

11 Ocak 18
Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz Erol Olçok Konferans Salonunda “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak ve Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları katıldı.

Yapılan bilgilendirme toplantısında Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması”nın Üniversitemiz Meslek Yüksekokuluna kazandıracağı avantajları ve olumlu dönütlerin olacağını değerlendirirken aynı zamanda karşılaşılabilecek sorunların olabileceğini de belirtti. İlk kez yapılan uygulamalarda sorunlarla karşılaşmanın doğal olduğunu ancak bunların zamanla üstesinden gelinebileceğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, söz konusu modelle öğrencilerimizin işyerinde eğitimle istihdamlarının sağlanacağını, gerek öğretim elemanlarımızın varsa uygulama alanındaki gerekse firmaların da bilgi eksikliklerinin tamamlanmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Geçen yıl üniversite tercih doluluk oranındaki ciddi düşüşüne ilişkin değerlendirmede de bulunarak bu tablonun bizlere artık üniversitelerin değil, öğrencinin değerli olduğunu anlamamız gerektiğini gösterdiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öğrencilerin üniversite tercih etme kriterleriyle ilgili şunları paylaştı: “Öğrenciler bir üniversiteyi tercih ederken mezuniyet sonrası istihdam odaklı bir bölüme, ilgili giriş puanına ve eğitim alacağı üniversitenin bulunduğu şehre baktığı tespit edilmiştir.  Bilindiği üzere her ilde bir üniversite var. Bizim üstünlüğümüz kalitemizle olacak. Üniversite kendi kıymetini kendi arttıracak. Bu yönde biz Üniversite olarak doğru yoldayız. Doğru yolda olduğumuzun göstergesi de devletin imkanlarını nasıl bir çıktıya dönüştürdüğümüzdür. Kamuda hesap verilebilirliğinin açıklaması budur.” 

2011 öncesi ve sonrası Üniversitemizin tercih edilme oranın ciddi bir sıçrama yaptığını da istatistiki bilgilerle veren Prof. Dr. Alkan, “2011’den önce lisans doluluk oranımız %70 iken 2011’den sonra istihdam odaklı bölümlerimizle bu oran %92’ye ulaşmıştır. Ayrıca önlisans programlarımızda 2011’de Sosyal Bilimler MYO’da %58 olan tercih edilme oranı 2011’den sonra %76’lık bir orana ulaşmıştır. Aynı şekilde bir başka artış oranı da Teknik Bilimler MYO’nun 2011 öncesinde %36 olan doluluk oranının 2011’den sonra %60’lık bir seviyeye ulaşmasıdır. Tercih edilme oranındaki bu ciddi artış, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

“Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması”yla 4 yarıyıl boyunca verilen derslerin bu modelle 3 yarıyılda verileceğini ve öğrencilerin yaklaşık 16 hafta da eğitimlerini firmalar da tamamlayarak mezun olacaklarını belirten Prof. Dr. Alkan, yapılacak her işte inancın çok önemli olduğunu dile getirerek böylelikle öğrenci ve öğretim elemanının artık sahaya çıkacağını ve ilgili sektörlerle bir araya gelerek öğrencilerimizin eksiğini gidermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Bu eğitim konseptiyle Meslek Yüksekokullarımızdaki öğrencilerimizin eğitimlerinin belirli bir kısmını kamu ve özel sektör olmak üzere çeşitli sektörlerde yer almaları açısından 3+1 Modeli büyük önem arz etmektedir. Model, meşakkatli ancak bel kemiği TSO olmak üzere SİAD’lar ve işverenlerimizle bu işin üstesinden hep beraber geleceğiz. İşleyeceğine inandığım güzel bir model. Omuz omuza verirsek bu işi de yaparız.” diyerek sözlerine tamamladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan konuşmasının ardından öğretim elemanlarımızla modelle ilgili istişarede bulundu.  

Aynı zamanda kısa bir süre önce  “İşyerinde Eğitim” modeli hakkındaki ülkemizdeki tecrübeye sahip nadir üniversitelerden biri olan Sakarya Üniversitesinde bu konuda yapılan çalışmaları ve kendi tecrübelerini paylaşmak üzere gelen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da Üniversitemizde “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” konusunda bir toplantı düzenlemişti. 


Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi
Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi
Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi
Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi
Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi
Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi
Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenledi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum