Eğitim Müfredatımıza Yeni Dersler Eklenmeye Devam Ediyor

17 Ocak 18

Öğrencilerimizin ilgi duydukları sosyal içerikli alanlarda bilgi ve becerilerini artırmak ve farklı programlardaki öğrencilerin bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla, programların müfredatlarına seçmeli derslerin eklenmesi yönünde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm programların müfredatlarına model hava araçları ve tasarımı konusunda Model Hava Araçları ile Model Uçak Tasarımı, görsel algıları geliştirerek sosyal ve kurumsal hayatta avantaj sağlayacak sanatsal bakış açısı kazandırma konusunda Fotoğrafçılık, Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) ve biyogüvenlik alanında ise Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik dersleri Seçmeli ders olarak eklenmiştir.

Model Hava Araçları ve Model Uçak Tasarımı

En yalın ifadesi ile model hava araçları, sportif ve amatör amaçlı insansız hava araçlarıdır. Havacılık sektörü, ileri teknolojinin en yoğun kullanıldığı katma değeri yüksek, sürekli dinamik bir gelişim gösteren sektörler arasındadır. En önemli besin kaynağı Ar-Ge çalışmaları olan bu sektör pek çok bilim dalının eş zamanlı çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca sektör istihdam odaklı nitelikli iş gücü üreten bir yapıya sahiptir. Model Hava Araçları dersini alan öğrencilerimiz teorik bilgilerini kullanarak model uçak tasarlayabilecekleri gibi, inşa edecekleri model uçakları uçurabileceklerdir.

Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık eğitiminin amacı öğrencilerimize temel ve ileri fotoğraf bilgilerini kazandırmak, objektif türlerini ve özelliklerini, ışık ve doğru pozlama ayarları ile yardımcı ekipmanları kullanabilmeyi, iç ve dış mekân çekim tekniklerini, photoshop ve önemli fotoğraf programlarını, kompozisyon yapmayı ve anı yakalamayı öğretmektir. 

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik 

Genetiği değiştirilmiş organizmalar ilaç sektörü gibi alanlarda uzun süredir kullanılıyor olsa da, gıda sektöründe kullanılması tüketicilerin hassasiyetini ve konunun önemini artırmaktadır. Avrupa Birliği, modern biyoteknolojinin ve özellikle de GDO’ların gelişiminin tamamıyla güvenli bir ortamda ilerlemesini temin edebilmek amacıyla yönetmelikler düzenlemektedir. Diğer taraftan konu gıda güvenliği olduğunda GDO’ların anlaşılması ve tartışılmasının gerekli ve kaçınılmaz olduğu yadsınamaz bir gerçektir. GDO’yla ilgili en önemli kaygılardan biri, aktarılmış genlerin doğal bitki türüne atlayarak, bulundukları çevredeki doğal türlerde genetik çeşitliliğin kaybına neden olmaları, yabani türlerin doğal yapılarında sapmalara neden olmaları, tek yönlü evrimin teşvik edilmesiyle ekosistemdeki tür dağılımını ve dengeleri bozmaları ihtimalidir. 

Belirtilen hususların güncel önemine istinaden, tüm programlardaki öğrencilerin bilgi sahibi olmalarına yönelik olarak adı geçen dersler Senatomuzun kararıyla Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzun ders müfredatlarına Seçmeli ders olarak eklenmiştir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum