Hastanemizde Meslek Hastalıkları Polikliniği Açıldı

18 Ocak 18
Hastanemizde Meslek Hastalıkları Polikliniği Açıldı

Gerekli altyapı, eğitim ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasını takiben Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin bir faaliyeti olarak Çorum İl Sağlık Müdürlüğünün de katkılarıyla Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, multidisipliner yaklaşımla faaliyet gösteren Meslek Hastalıkları Polikliniği açıldı.

Bu çerçevede Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Meslek Hastalıkları Polikliniğini ziyaret ederek Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sertaç Arslan’dan sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Gülhan da yer aldı. 

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. Sertaç Arslan, “Bölge ve çevre illerden meslek hastalıkları ile ilgili şüpheli tüm vakalar öncelikle Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi olmak üzere, üç büyük ildeki meslek hastalıkları hastanelerine sevk edilmektedir. Bunun sonucunda hem hastalar bilmedikleri, kalacak yerleri olmayan büyük bir ilde mağdur olmakta, hem de geçen süreçte iş gücü kaybı ortaya çıkarak ekonomik kayıplara neden olmaktadır” diyerek ilimizde uygun altyapı ile etkin şekilde faaliyet gösteren meslek hastalıkları polikliniğinin Çorum ve çevresindeki geniş bölgede, çalışan sağlığı ile ilgili süreçleri yürüteceğini ve büyük illere yapılacak hasta sevklerinin önüne geçilmesini sağlayacağını belirtti.

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hastanede faaliyet gösteren birimi olan Meslek Hastalıkları Polikliniğinde hasta tanı, tedavi ve takip hizmetleri aktif şekilde sunulmaya başlanmış olup Çorum ili ve bölgesinde halk sağlığı ve işçi sağlığı konusunda önemli bir eksiklik giderilmiştir.

2016 yılında kurularak faaliyete geçen Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Amacı: 

Yapılacak olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile meslek hastalıkları alanında gelişmeleri takip etmek, sanayi ve üretimin ana unsuru olan işçi sağlığı, güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmek, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarmak, meslek hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda strateji üretmek ve işçileri, işverenleri yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, meslek hastalıklarının önlenmesi, tanı konulması ve tedavisi konularında kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmetleri yapmaktır.


Hastanemizde Meslek Hastalıkları Polikliniği Açıldı
Hastanemizde Meslek Hastalıkları Polikliniği Açıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum