Sayısal Verilerle Üniversitemizin Son Yıllardaki Yükselişi

02 Ocak 18

En Özel Devlet Üniversitesi sloganı ile emin adımlarla yoluna devam eden Üniversitemiz yerleşke olarak belirlediği Kuzey Kampüsü’nde yoğun bir inşaat çalışmaları içerisine girerken, Güney Kampüs çalışmalarında da önemli gelişmeler sağlamıştır. Kuzey Kampüsü’nde yer altı galerileri ve son teknoloji ile çevreye duyarlı akıllı binaların inşaatları devam ederken, Çorum’un hemen kenarında son teknoloji ürünü modern cihazlarla donatılmış merkez laboratuvarı, fakülteleri yemekhanesi ve diğer binaları ile adeta büyük bir yaşam alanı yükselmektedir.  

Üniversitemizde inşaatlara yapılan yatırımlara ek olarak, çok daha fazlası akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize yapılmaktadır. Ülke genelinde sınava giren öğrencileri şehrimize ve Üniversitemize çekmek ve ilimizi öğrencilerin tercih ettiği bir şehir haline getirmek için sürekli olarak geleceğe yönelik çeşitli eğitim birimleri açılmakta ve bu eğitim birimleri içerisinde istihdam odaklı bölüm ve programlara yer verilmekte; birimlerdeki bölüm ve programlar mevcut şartlar ile sürekli güncellenmekte ve planlama çerçevesinde çeşitliliğe azami dikkat edilmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitimin (yüksek lisans ve doktora) yükseköğretimdeki önemine binaen, sınırlı sayıda olan lisansüstü programlarımızın sayıları hızla arttırılarak buralardaki öğrenci sayısının nitelikli bir şekilde arttırılmasına çalışılmaktadır.  

Bölüm ve Program Sayısı
İstihdam odaklı bölüm/program açma anlayışı ile açılan programlarla 2011 yılında 99 olan program sayımız, 2017 yılında %115’lik artışla 213’e yükselmiştir. Bölüm ve programlarımızın eğitim düzeyine göre dağılımı şu şekildedir:

Akademik Personel Sayısı
Gelinen noktada ülke çapında üst düzeyde bir tercihe muhatap olan Üniversitemiz, belirlemiş olduğu misyon ve vizyonu çerçevesinde her geçen gün bünyesine alanında birbirinden değerli öğretim elemanlarını bünyesine katmaktadır. 


Akademik başarı ve kalitenin önemli ölçütlerinden biri, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısıdır. University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2017 verilerine göre Türkiye ortalamasının 33,1 iken; Üniversitemizde bu sayının şu anda 26,67 olması ve rakamı daha da düşürmek için yoğun gayret sarf etmesi, akademik anlamda Üniversitemiz açısından son derece anlamlı ve bir o kadar da gurur vericidir.

Öğrenci Sayısı
Üniversitemiz, ölçeği içerisinde tercih edilme ve yerleşme oranı açısından oldukça iyi bir durumdadır. Kontrollü bir şekilde öğrenci sayısını arttıran Üniversitemiz, alanlarında yetkin akademik ve idari personeli ile bu öğrencileri HİTÜ’de buluşturmaktadır.

Özellikle lisansüstü eğitimin önemine binaen, Üniversitemizde kontrollü bir şekilde lisansüstü öğrenci sayımızın oranının toplam öğrenci sayımıza oranını arttırmaya çalışıyoruz. 

Lisansüstü öğrencilerimizin sayısında geçen süre içerisinde hızlı bir artış yaşanmıştır.

Öğrencilerimizin eğitim birimlerimize göre dağılımı, planlı bir şekilde yürütülmektedir.
Öte yandan uluslararasılaşmaya büyük önem veren ve bu çerçevede 148 üniversite ile ikili işbirliği yapan Üniversitemizde halen 34 ülkeden uluslararası öğrenci eğitim faaliyetini sürdürmektedir.

Eğitim Birimlerimiz
Üniversitemiz bünyesinde eğitim birimlerimizin sayısı, mevcut akademik, idari ve fiziksel alt yapımız ile ihtiyaca binaen sistematik bir şekilde artmaktadır.

İstihdam odaklı bölüm/programları, eğitim ve ARGE’de özveri ile çalışmalarını sürdüren ve akademik kadrosu ile öğrenci odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde “Bir Dünya Üniversitesi” olma yönünde emin adımlarla geleceğe ilerleyen Üniversitemiz her alanda gayretli çalışmalarıyla yükselişini sürdürmektedir.

Hitit Üniversitesi RektörlüğüT.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum