Rakamlarla HİTÜ: Değişim Programları ile “Bir Dünya Üniversitesi” Olma Yolundayız

21 Ocak 18

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, küreselleşmenin doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Günümüzde yükseköğretim deneyiminin küreselleşmesinin bir göstergesi olarak, üniversitelerin strateji planlarında uluslararasılaşmaya yer vermeleri, küresel öğrenci hareketliliği ve küreselleşme stratejileri, çağımızın en hızlı gelişen eylemsel politikaları arasında yer almalarına yol açmaktadır. 

Kalkınma Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre dünyada 1970’li yıllarda 800 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısı, bugün dört buçuk milyona ulaşmıştır. Bu rakamın 2020 yılında iki katına çıkacağı öngörülmektedir.

Küreselleşme ile birlikte ulaşım ve erişim imkânlarının artması gibi bir çok faktör, yükseköğretim alanında global bir etkileşim ağı oluşturmuştur. Dünya bugün, global bir hareketliliğe tanık olmaktadır. Sınırlar ötesi öğrenci ve akademisyen hareketliliği, kültürel akışkanlığı temin etmektedir. Farklı ülke ve kıtalardan üniversitelerin birbirleri ile entegrasyonu, eğitim-öğretim ortamının zenginleşmesi ve kalitesinin artırılması gibi konularda katma değer sağlayacak niteliktedir.

Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı altmış bin civarındadır. Türk yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı, dünyadaki toplam uluslararası öğrenci sayısının ancak yüzde biri oranındadır. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı da yakın coğrafyalarda tarihî ve kültürel bağlarımız olan ülkelerden gelmektedir. Bu noktada yükseköğretim sistemimizin uluslararası tanınırlığı artırmak adına, çeşitlendirilmiş, rekabetçi bir yapıda ve kalite odaklı biçimde yapılandırılması gerektiği açıktır. 

Hızla küreselleşen dünyada gelişmek ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmak için ulusal sınırların dışına çıkabilmenin ve eğitimde küresel rekabete uygun bilgi, iletişim teknolojisi ve insan gücü sağlayabilmenin öneminin farkında olan ve “bir dünya üniversitesi olma” vizyonunu her platformda dile getiren Üniversitemiz; Türk Yükseköğretiminin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda öğrencilerine uluslararası bir kariyer kazandırmak amacıyla eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmeye büyük önem vermektedir. Bir taraftan kendi öğrencileri ile personelinin uluslararası kültürleri ve eğitim ortamlarını tanımalarını ve uluslararası deneyim kazanmalarını arzu ederken; diğer taraftan uluslararası etkileşimin ve iletişimin üst düzeyde olduğu bir yerleşke alanı oluşturmayı hedeflemektedir.

Şüphesiz üniversitelerde uluslararasılaşmanın en önemli unsurlardan biri, değişim programlarıdır. Değişim programları, yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirerek farklı kültürleri akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi hedefler. Bilimin evrenselliğine ve uluslararası etkileşimin önemine inanan Hitit Üniversitesi, “Bir Dünya Üniversitesi” olma yolunda yurt dışındaki üniversiteler ile ikili anlaşmalar ve Erasmus+ ile Mevlana değişim programları çerçevesinde çok sayıda anlaşmalara imza atmıştır. Üniversitemizde uluslararası etkinlik düzenleme ve etkinliklere katılım da sürekli artmaktadır. Üniversitemizin yurt dışı ve ülkemizdeki üniversitelerle ikili veya değişim programları çerçevesinde çok sayıda üniversite ile anlaşma yapması ile öğrencilerimizin bir veya iki dönem farklı bir üniversitede eğitim görmeleri, akademik personelimizin de ders alma ve ders verme gibi yurt dışı etkinliklere katılımları sağlanmıştır. Üniversite yönetiminin bu konudaki kararlılığı neticesinde 2011 yılında Üniversitemizin uluslararası üniversitelerle yapmış olduğu ikili anlaşma sayısı sadece 2 iken; bu sayı 2015’te 63’e, 2017’de ise 66’ya çıkarılmıştır. 

Değişim programları içerisinde en popüler olanı Erasmus+’tır. Bu program kapsamında öğrencilere çok geniş bir yelpazede ders ve çalışma programları sunulmaktadır. Program kapsamında yurtdışında eğitim alan öğrenciler için Erasmus+’ın bir parçası olmak demek, sınırlı bir süre de olsa yabancı bir ülkede yaşama deneyimi kazanmak ve yeni insanlarla tanışmak anlamına gelmektedir. Öğrencilerimiz bu program sayesinde gittikleri ülkede yabancı dillerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca özgeçmişlerine bu deneyimlerini eklemekle, emsallerinden bir adım öne çıkmaktadırlar. Bu nedenle Üniversitemizde değişim programlarına ayrı bir önem verilerek, 2017 yılı sonu itibariyle toplamda 322 öğrenciye Avrupa üniversitelerinde öğrenim görme ve staj yapma fırsatı sunulmuştur. Aynı kapsamda 126 akademik ve idari personelimiz anlaşma yapılan üniversitelerde öğrenim görme ve ders verme etkinliklerine katılmışlardır.

Üniversitemiz 2011 yılında Erasmus+ kapsamında 8 anlaşma yapmışken, bu sayı 2015’te 24’e, 2017 yılında ise 29’a çıkarılmıştır. 

Erasmus+ kapsamında 2011 yılında 27, 2015 yılında 45 ve 2017 yılında ise 46 öğrencimiz farklı bir kurumda eğitim alma fırsatı yakalamıştır.  
Erasmus+ kapsamında pek çok akademik personelimiz de değişim programından faydalanarak farklı bir eğitim kurumunda bulunmuşlardır. Bu programdan 2011 yılında 11; 2011-2017 yılları arasında ise toplam 113 personelimiz faydalanmıştır.   
Öte yandan kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktoyükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaktadır. Farabi değişim programından 2011 yılında 19, 2015 yılında 40 ve 2017 yılında ise 38 öğrenci faydalanarak ülkemizdeki farklı bir eğitim kurumunda bulunmuştur.
Bugüne kadar Farabi Değişim Programı kapsamında diğer üniversitelerde eğitim almak için Üniversitemizden giden öğrenci sayısı 270, eğitim almak için Üniversitemize gelen öğrenci sayısı ise 59 olmak üzere toplam Farabi değişim programı hareketliliği 329 olarak gerçekleşmiştir.
Üniversitemizde yurtdışı değişim programlarından Erasmus+ ve Mevlana; yurtiçi değişim programı olan Farabi kapsamında 2017 yılı sonu itibariyle 592 öğrenciye farklı üniversitelerde eğitim alma imkânı sağlanmıştır. Aynı dönemde Üniversitemize eğitim almak için gelen öğrenci sayısı ise 96 olarak gerçekleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum