Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yöneticilerinden Rektörümüze Nezaket Ziyareti

28 Ocak 18
Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yöneticilerinden Rektörümüze Nezaket Ziyareti

Çorum Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi Başkanı Seyfettin Zengin ve yönetim kurulu üyesi Ayhan Boyraz ve Çorum Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Üyesi Barbaros Kayalar Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kısa bir süre önce Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi Çalıştayı”nda enerji kooperatiflerinin yatırım finansmanında mevcut durum ve yapılması gereken çalışmalar, yaygınlaştırılması, sorunları, ülkede enerji üretimi materyallerinde gelişim ve üretim sürecinin durumu, ortak üretim modeli oluşturulmasının faydaları ve zararları (İNOFİN), ortak üretim modelinde yerel kaynakların kullanımı, millileşme ve yerel paydaşların katkıları konuları ele alınmıştı.

Seyfettin Zengin söz konusu “Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi' Çalıştayı”nın verimli geçen bir etkinliğin ardından olumlu dönütleri olduğunu belirterek yenilenebilir enerji konusunda kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptı.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminde, alternatif model olarak enerji kooperatiflerinin geliştirilmesinde ilimizin, ülkemizde öncü rol oynamasının mutluluk verici olduğunu sözlerine ekleyen Zengin, yapılan Çalıştay’da desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise böylesi bir etkinliğin Üniversitemizde düzenlenmiş olmasından mutluluk duyduğunu belirterek dünyanın önemli gündem maddelerinden biri olan “yenilenebilir enerji” konusunda yapılan bu etkinliğin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Reha Metin Alkan her türlü pratik ve akademik çalışmalara açık ve hazır olduğumuzu ifade ederek etkinlikte katkı ve emeklerinden dolayı Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yöneticilerine teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan aynı zamanda Üniversitemize ilişkin şu bilgileri de kaydetti: “Üniversitemiz, çevre dostu Yeşil Kampüs hedefiyle çevrenin korunması konusunda gereken koşul ve kaynakların eksiksiz olarak temin edilip sağlanması için çalışmalar yapılmasını ilke olarak benimsemektedir.  Bu amaçla Üniversitemiz, trijenerasyon sistemiyle enerjimizi üreterek enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, atık yönetimi prosedürlerinin sistematik bir şekilde sürdürülmesi, geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda gerçekleştirdiği uygulamalarla ve yeni yapılan binalarımızda her aşamada, çevre bilincini göz önünde bulundurarak, konuyla ilgili eğitim ve bilimsel çalışmalarla rol model olmaya gayret etmektedir.” 

Ayrıca Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin küresel iklim değişikliğiyle mücadele, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, yeşil ulaşım ve bu hedefe yönelik eğitim konularındaki çalışmalarıyla değerlendirildiği tüm dünyada çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan ve bu konuda üniversitelerin rolünü ortaya koymayı hedefleyen bir platform olan GreenMetric 2017 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına göre Üniversitemiz, Türkiye’den katılan 24 vakıf ve devlet üniversitesi arasında 11. ve devlet üniversiteleri arasında ise 7.ci olduğu bilgisini de paylaştı.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum