Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı Gerçekleştirildi

21 Ekim 18
Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu işbirliğiyle düzenlenen ve ülkemizdeki 70 Yükseköğretim Kurumu’nun temsilcilerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu’nda temsil edilen meslek kuruluşları, işçi, işveren ve eğitim sendikaları temsilcilerinin katıldığı Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hasan Baylavlı’nın katıldığı etkinlikte Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Veri Tabanı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilindiği üzere yönetmelik gereğince ülkemizdeki tüm yeterlilikler (diploma, sertifika ve belge gibi) ve yeterliliklere ait genel bilgiler, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında Türkçe ve İngilizce kayıt altına alınmakta ve düzenli olarak güncellenerek yerli ve yabancı kamuoyunun erişimine sunulmaktadır.  Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumlarının TYÇ hakkında bilgilendirilmesi ve sundukları programlara ait bilgilerin (giriş şartları, öğrenme kazanımları, mezuniyet şartları gibi) Veri tabanına eklenmesi büyük önem arz etmektedir.  

Bu kapsamda yapılan Çalıştayda, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, katılımcılara Yükseköğretimde Kalite Güvence çalışmaları anlatıldı ve sonrasında da Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı tanıtıldı. Çalıştayda ayrıca çalışma grupları oluşturularak Yükseköğretim Kurumlarının Yeterlilikler kapsamında mevcut durumları, üniversite bilgi paketleri hakkında sorunları ve çözüm önerileri tartışılarak değerlendirildi.


foto
foto
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum