“Ebelik Bölümü” Hayırlı Olsun

22 Ekim 18

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültemizde “Ebelik Bölümü” açma yönünde YÖK’e yapmış olduğumuz teklif, YÖK tarafından onaylandı. Böylece Üniversitemiz bünyesinde Ebelik Bölümüne yakın zamanda öğrenci alımının da yolu açılmış oldu.

Niçin Ebelik Bölümü?

Bilindiği üzere ebe; kadınla işbirliği içinde çalışan, gebelik doğum ve doğum sonu dönemde gereken tavsiye, bakım ve desteği sunan, kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren ve yeni doğana bakım sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi sağlık profesyonelidir. Gebelik sırasında, doğumda ve doğum sonrasında uygun bakımın alınması hem annenin hem de bebeğin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Tıbbi bakımın daha zor olduğu kırsal alanlarda, bir annenin doğum sonu dönemin ilk 24 saat içinde hayatını kaybetme sıklığı, kentsel alanlara göre çok daha fazladır. Ayrıca gebeliğe bağlı ölümler ve anne ölümleri için en yaygın risk faktörü, genç veya ileri yaşlarda anne olmaktır. Gebelik sırasında, doğumda ve doğum sonrasında verilmesi gereken bakım ve genç veya ileri yaşlarda anne olma sıklığını azaltmada ebelere doğum öncesi ve obstetrik bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetlere ulaşımda bazı bölgelerde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özellikle kırsal alanlardaki kadınlara sağlık hizmeti götürebilmesi; sağlıklı nesil ve toplumların oluşması ve artan nüfusun doğurganlık/aile sağlığı ile ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi açısından önemlidir. 

Ebe ihtiyacı, Sayın Cumhurbaşkanımızın “100 Günlük İcraat Programı”nda da yer aldı

03 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı içeriğinde yer alan “Anne ölüm oranının 100.000’de 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi” çerçevesinde anne ve çocuk sağlığı alanında ülkemizin yetişmiş ebe ihtiyacının karşılanması öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. 

Ebelik bölümünün 4 yıllık lisans düzeyinde olmasıyla, bölümden mezun olan ebelerin profesyonel birer sağlık elemanı olması sağlanmış olacaktır. Buradan mezun olan ebelerin aile hekimliği sistemi içerisinde etkin rolleri olacaktır. Kadın nüfusu arttıkça, ebelik mesleğine olan ilgi ve ihtiyaç artacaktır.

Doğal Doğumun Teşviki İçin Ebelik Önemli

Ülkemizde şu an resmi kayıtlara göre 53.427 ebe aktif olarak görev yapmaktadır. İstatistiklere göre mevcut ebelerin yarısı hastanelerde çalışırken; her dört ebeden biri aile sağlığı merkezlerinde istihdam edilmektedir. Ülkemizde sezaryen oranı %48’dir. Bu durum, ülkemizde her iki doğumdan birinin sezaryen ile gerçekleştiğini göstermektedir. Sezaryen oranlarının düşük olduğu ülkelerde ebe sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir. Buna karşın Ülkemizde ebe sayısı hala yetersizdir. Doğal doğumun teşvik edilmesi ve sezaryen doğum oranlarının azaltılması açısından ülkemizde ebe sayısının arttırılmasının oldukça önemlidir.

Bölümden mezun olanlar kamuda ve özel özel sektörde rahatça istihdam edilebildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek suretiyle akademik kariyer yapabilmektedirler.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ebelik bölümünün açılmasıyla genelde ülkemizin, özelde ise halen 471 ebenin çalıştığı Çorum’un ihtiyaç duyulan ebelik ihtiyacının karşılanması açısından son derece önemli. Tıp Fakültemizin açılmasıyla sağlık alanında başlatmış olduğumuz atılımı, çeşitli boyutları ile sağlık alanında devam ettiriyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültemizde açmış olduğumuz Ebelik bölümü de bunun önemli bir ayağını oluşturmakta. Yeni açılan bölümlerimize öğrenci alımı yasal anlamda ancak ilgili bölümde belli sayıda öğretim üyesi bulundurduktan sonra söz konusu olabildiğinden, Ebelik Bölümümüze öncelikle nitelikli öğretim üyelerini temin etmeye çalışıyoruz. Bunun tamamlanmasının ardından hemen öğrenci alımını başlatmak için gerekli çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettirmekteyiz” dedi. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum