YÖK’ten Akademisyenimize Yurt Dışında Yabancı Dil Eğitimi Desteği

22 Ekim 18

Daha önce kamuoyuna açıklandığı üzere, YÖK 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde yer alan eylem planı çerçevesinde, akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerini artırmaya yönelik olarak "YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu"nu başlatmıştır. 

Burs programı ile devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmakta olan ve son 5 yıldaki yabancı dil puanları 50-64 arasında olan öğretim elemanlarının dil yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. 

YÖK’ten yapılan açıklamada, destekten faydalanacak öğretim elemanlarına yabancı dil kurs ücretinin aylık 2500 TLyi geçmeyecek kısmının YÖK tarafından ödeneceği; böylece 6 ay süreyle kurs görecek akademisyenlere toplamda 15.000 TLye varan burs desteği verileceği belirtilmiştir.

YÖK’ün belirlediği kriterler çerçevesinde üniversitelere başvuru yapan öğretim elemanlarının başvuruları YÖK’e iletilmiş ve YÖK Yürütme Kurulu tarafından dosyalar değerlendirilerek nihai karar verilmiştir. Buna göre YÖK-Yabancı Dil Eğitimi Destek Programı kapsamında toplamda 25 devlet üniversitesinden 40 akademisyene yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları amacıyla yurt dışı eğitim desteği sağlandığı belirtilmiştir. Destek alacak öğretim elemanları İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki uluslararası akreditasyona sahip dil eğitim merkezlerinde 2-6 ay arasında eğitim göreceklerdir. 

Amaç, akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerinin geliştirilmesi 

YÖK yetkilileri, Türk yükseköğretim sisteminde lisans düzeyinde yabancı dil program sayısının arzu edilenin altında olduğunu, Erasmus gibi çeşitli değişim programları kapsamında Türk üniversitelerinin yabancılar tarafından fazla tercih edilmeme nedenlerinin başında yabancı öğrenciye yönelik ders seçeneklerinin fazla olmamasının geldiğini belirtti. 

Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşabilmesi için yabancı dilde doktora programlarının önemine işaret eden yetkililer, bu destek programı sayesinde öğretim elemanlarının yabancı dilde ders verme kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydettiler.

Üniversitemizden de 1 (bir) öğretim elemanı destekten faydalanacak

YÖK’ün “Yabancı Dil Eğitim Bursu" kapsamında destekleyeceği 25 devlet üniversitesinden biri Hitit Üniversitesi olup; Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seyfi Şevik’in YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu başvurusu YÖK Yürütme Kurulu’nca onaylanmıştır. Böylece öğretim üyemiz, ülke çapında devlet üniversitelerinden desteklenecek 40 akademisyenden biri olmuştur.

Hitit Üniversitesi RektörlüğüT.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum