Akademik Dergilerimizle İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

23 Ekim 18
Akademik Dergilerimizle İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizin akademik dergilerinin çıkarılmasına katkı sağlayan öğretim üyelerimizle bir araya geldi. Dergilerimizin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili ve aynı zamanda Hittite Journal of Science and Engineering adlı dergimizin editörü Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin editörü Doç. Dr. İlker Sakınç ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin editörü Prof. Dr. Şaban Haklı katıldı. Görüşmede öğretim elemanlarımız tarafından dergilerimizin son durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamaları hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

En Köklü Dergimiz İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002’den İtibaren Yılda 2 Sayı Çıkmakta

Üniversitemizin en eski ve köklü dergisi olan İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın hayatına başladığı 2002 yılından itibaren ulusal hakemli dergi statüsünde yayın hayatını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Yılda iki defa yayımlanan derginin bugüne kadar toplamda 33 sayısı çıkmış durumdadır. Basılı ve online yayımı yapılan derginin ulusal indekslerden TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından 9. sayısından itibaren, Asosindex: Sosyal Bilimler İndeksi ve Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi tarafından da ilk sayısından itibaren taranmaktadır. Ayrıca ilk sayısından itibaren uluslararası veri indekslerinden Ebscohost: Academic Search Complete veri tabanı ve bunun anlaşmalı olduğu tüm alan indeksleri ile Emerging Sources Citiation İndex (ESCI) tarafından taranmaktadır. Dergi, TÜBİTAK-ULAKBİM’in sağladığı DergiPark sisteminde yer almaktadır. 

Dergi hakkında söz alan Prof. Dr. Abdullah Çolak ve Prof. Dr. Şaban Haklı, özellikle hakemleme sürecinde derginin kalitesini düşürmeden dergiyi daha da ilerilere taşımak için yapılan çalışma ve uygulamalara dikkat çektiler. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10. Yılında Çalışmalarına Devam Ediyor

2008 yılından itibaren yayın hayatın hayatında olup, Üniversitemizin ikinci en eski dergisi olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi son olarak 20. sayısını çıkarmıştır. Yılda iki defa elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergi olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, EBSCO, Index Copernıcus Internatıonal, CEEOL- Central and Eastern European Online Library, CiteFactor - Akademic Scientific Journals, ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini başta olmak üzere 15 farklı ulusal ve uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. 2014 yılında TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemine dahil olan dergi hakkında söz alan Doç. Dr. İlker Sakınç, dergi hakkında genel paylaşımda bulundu ve özellikle yayımlanmak üzere gelen makalelerin hakemleme süreci ile benzerlik raporları konularında göstermiş oldukları hassasiyetlere dikkat çekti. 

En Yeni Dergimiz Olan Hittite Journal of Science and Engineering, Sadece Elektronik Ortamda Yayımlanıyor

Üniversitemizin en yeni akademik dergisi olan Hittite Journal of Science and Engineering, 2014 yılında yayın hayatına başlamış olsa da, gelinen noktada 10. sayısını yayımlamıştır. Dergi, 2018 yılı itibariyle sadece elektronik ortamda yayımlanmakta olup; TR Dizin, CrossRef, Google Scholar, MIP Database, StuartxChange, ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS) olmak üzere 7 indeks tarafından taranmaktadır. Derginin bugüne kadar olan süreci ve makale yayımlama ilkeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, derginin mühendislik alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu ve gelecekte çok daha iyi bir yere gelmesi için tüm gayretleri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan: “Akademik Dergilerimiz Önemli Bir Görevi Yerine Getiriyor”

Dergilerle ilgili genel bilgi paylaşımının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yaptıkları çalışmalarla insanlığa yarar sağlama noktasında üniversitelere büyük görev düştüğünü ifade ederek, buralarda yapılan nitelikli çalışmaların bilim insanları ve nihayetinde kamuoyu ile paylaşılmasında akademik dergilerin büyük bir görev üstlendiğini belirtti. Öğretim üyelerinin sahip oldukları tecrübe ve bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası düzeyde etki alanlarınsa sahip dergilerde paylaşılmasının, benzer konularda çalışmalar yapan öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübelerini arttırmaları açısından son derece önemli olduğunun, bu dergilerin akademik camiada büyük önem arz ettiğinin altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Bu anlamda Üniversitemizde yayın yapan 3 dergimiz önemli bir görevi yerine getirmektedir. Dergiler gerek Üniversitemizde gerekse dünyanın çeşitli ülke ve üniversitelerinde yapılan çalışmaları nitelikli, hassas bir hakem değerlendirmesinin ardından bilim dünyasına sunuyor. İnanıyorum ki dergilerimizin yaptığı özverili çalışmalar, yeni akademisyenlerin yetişmesine, toplumun bilinçlendirilmesine ve ülkemizin akademik çıtasının yükseltilmesine önemli ölçüde katkılar sağlamaktadır. Ayrıca dergilerimizin sürekli yükselen bir ivmeyle başarılı çalışmalarına devam ediyor olması bizler için mutluluk verici. Elde edilen bu başarılardan dolayı dergilerimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


  


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum