İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı Açıldı

28 Ekim 18

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı açma yönünde YÖK’e yapmış olduğumuz teklifimiz, 10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Şüphesiz küresel rekabette Ülkemizin belirlenen hedeflerine ulaşabilmesi için, araştırmacı insan kaynağının nicel olarak artması kadar, nitel olarak da geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Lisansüstü eğitim, üniversitenin hem ihtiyaç duyduğu akademisyenlerin hem de toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünün ve araştırmacıların yetiştirildiği en üst eğitim merciidir. Bunun için lisansüstü eğitimin geliştirilmesi bir zorunluluktur. Lisansüstü eğitimin önemli bir boyutunu oluşturan tezsiz yüksek lisans, özellikle çalışan kesimin kendisini geliştirmesi ve ilgi duyduğu alanlarda kendini yetiştirmesi açısından son derece önemlidir. Yüksek lisans, eğitim sisteminde araştırmacılığın ilk aşamasını ifade etmektedir. Bununla birlikte yüksek lisans eğitimi zorunlu olmadığından; yani isteğe bağlı olarak yapıldığından, bu iş her şeyden önce bir gönül işidir. 

Kuşkusuz alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan İslami Bankacılık ve Finans İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, ülkemiz açısından son derece önemli bir alana katkı sağlayacak niteliktedir. Zira Türk Bankacılık Sektörü 2017’nin ilk 10 ayında şube sayısını 89, personel sayısını ise 1.718 azaltırken; aynı dönemde İslami esaslara göre çalışan bankalar şube sayılarını 43, personel sayılarını da 451 arttırmıştır. Dahası, 999 şube ve 14.894 personel sayısına ulaşmıştır. İslami Bankacılık ve Finans sektörünün genel ekonomi içerisindeki payı hem ülkemizde hem de dünyada gittikçe artmakta ve bu alanda çalışan kişilerin akademik kariyer yapmaksızın bir yüksek lisans eğitimi almaya yönelik ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren profesyoneller ile reel sektörde çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır Programın ikinci öğretim şeklinde planlanmasının amacı, Tezsiz Yüksek Lisans programlarına akademik kariyer yapmak isteyenlerden ziyade, iş hayatından profesyonellerin katıldığı kanaatidir. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler ise İslami Hukuk, İslam’da Eşya ve Borçlar Hukuku, İslami Bankacılık, İslami Sermaye Piyasaları, İslami Finansal Kurumlarda Muhasebe, İslam’da Sigortacılık, Uluslararası İslami Finans Kurumları ve Bankalar, Finansal Yönetim ve Mali Analiz Teknikleri, Davranışsal Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Gayrimenkul Değerlemesi, Muhasebe Ve Finansal Raporlama, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Bankacılık ve Finansta Risk Yönetimi, Finansal Ekonometri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulamaları bilgisini kapsamaktadır. Açılan bu programımız ile ilimiz ve yakın çevremizde oluşan talebin karşılanması öncelikle hedeflenmektedir. 

İslami Bankacılık ve Finans İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının teori ile uygulamanın en uygun bileşimini yakalamaya dönük perspektifi, katılımcıları ayrıntılara hâkimiyet ve büyük resmi görebilme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcılar gerek özel gerek kamu sektöründe İslami bankalar, finansal aracı kurumlar ve İslami sigorta şirketlerinde görev almak üzere, nitelikli uzman ve üst düzey yönetici adayları olarak yetiştirilmektedir. Bu programın katılımcıları finans dünyasının problemlerine uyarlamak üzere akademik ve teknik donanımlarını güçlendirirken, liderlik becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Üniversitemiz bünyesinde İslami Bankacılık ve Finans ile ilgili çalışmalara esasında yıllar öncesinden başlanmış; önlisans ve lisans programlarının müfredatlarına “Faizsiz Finans” seçmeli dersi eklenmiş, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile yapılan işbirliği çerçevesinde “Faizsiz Finans ve Katılım Bankacılığı” adlı sertifikalı eğitim programları düzenlenmiştir. Ayrıca 2015 yılında Üniversitemizde “Katılım Bankalarında Yeni Ufuklar” adlı çalıştay yapılmış;  Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi etkinliklerine alanın ilgililerinin katılımları sağlanmıştır. 

İslami Bankacılık alanına ayrı bir önem veren ve bu konuda somut çıktılar hedefleyen Üniversitemiz, açılan bu programa en kısa sürede öğrenci alımı için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum