Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim İle De İlimize Akademik Katkı Sağlamaya Devam Ediyor

08 Ekim 18

Üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan lisansüstü eğitim sadece akademisyen olmak için değil; aynı zamanda giderek daha rekabetçi bir hal alan iş dünyasında da zorunlu olmaya başlamış durumdadır. Günümüzde lisansüstü eğitimi tamamlayanlar, almış oldukları eğitim sayesinde bulundukları sektörde rakiplerinden bir adım öne çıkmaktadırlar. Gerek kamusal alanda gerekse özel sektörde başarılı bir kariyerin yolu artık genellikle lisansüstü eğitimden geçmektedir. Başarılı kariyer sahipleri sürekli olarak kendilerini yenileyerek çağın gerektirdiği yeni bilgilere ulaşmaya çalışırlar. Bu nedenle bugün alanlarında başarılı pek çok çalışan ve yönetici, tezli ya da tezsiz yüksek lisans ya da doktora programlarına katılmak suretiyle sektörel ve akademik bilgisini genişletmeye çalışmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yüksek lisans yapmak isteyenler, daha çok mezun olduğu lisans programında uzmanlaşmayı, çalışılan alanda daha hızlı kariyer yapmayı, mezun olunan lisans programından farklı bir alanda eğitim görmeyi, akademisyen olmayı ya da çalışılan özel sektörde daha fazla bilgi sahibi olmak suretiyle aynı işi yapanlar arasında bir adım öne çıkmayı hedefleyenlerdir. 

Bu durumun farkına varan üniversiteler, kapılarını kamu ve özel sektöre açmak suretiyle gelen taleplere cevap vermeye çalışmaktadır. Esasında üniversitelerin bir görevi de bu taleplere en iyi şekilde cevap vermektir. Artık Üniversitemizde ve pek çok üniversitede sektörle işbirliği içinde müfredatlar hazırlanarak iş yaşamındaki bilgi ve becerileri artırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Sektörün ihtiyacı doğrultusunda açılan programlar, iş yaşamında uzmanlaşmayı kolaylaştırmaktadır. Özellikle açmış olduğumuz tezsiz yüksek lisans programları, aktif olarak çalışanların yüksek lisans eğitimi almalarını cazip hale getirmektedir. Bu nedenledir ki, günümüzde Ülkemizde yüksek lisans yapanların yarısını çalışan kesim oluşturmaktadır. 

Öncelikli hedefi bulunduğu şehre, bölgeye ve ülkeye hizmet etmek olan Üniversitemiz, bir lisans programından mezun olan öğrencilerin yanı sıra, kamu ve özel sektörde çalışanlara kendilerini akademik anlamda geliştirme imkânı sunmaya çalışmaktadır.  

Üniversitemizde herkese açık bir şekilde ilana çıkılan lisansüstü öğrenci alımı duyurularına şartları sağlayan herkes başvuru yapabilmektedir. Başvuruların yoğun olması için duyuruların lisans programlarından mezun olanların yanında kamu ve özel sektörde çalışanlara da etkin bir şekilde duyurulması ve olabildiğince fazla başvurunun gerçekleşmesi ve böylece en başarılı öğrenci adaylarının Üniversitemizde öğrenciliğe kabul edilebilmesi için özel bir gayret sarf edilmektedir. Başvurular öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.04.2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan “Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde yer alan usul ve kriterler çerçevesinde öğrenci başvuru kabulleri, ön değerlendirme ve sınav/mülakat işlemleri yapılmaktadır. Oldukça yoğun başvuruların olduğu programlarımıza yapılan başvurular adı geçen Yönetmeliklerdeki kriterler çerçevesinde öğretim üyelerimizce titizlikle incelenmekte, değerlendirilmekte ve başarılı bulunanlar lisansüstü öğrenciliğe kabul edilmektedir.

Bugüne kadar şartları sağlayan herkese açık bir şekilde gerçekleşen lisansüstü öğrenci alımı başvurularına gerek İlimizden gerekse Ülkemizin çeşitli illerinden kamu ve özel sektörden pek çok kişi başvuru yapmıştır. Bugüne kadar lisansüstü ilanlarımıza kendi mezunlarımız ve diğer üniversitelerden mezun olanlar başvurduğu gibi, İlimizden ve Ülkemizin dört bir yanından değişik kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çeşitli düzeylerde çalışanlar da yoğun bir ilgi göstermişlerdir. Yapılan başvurular adı geçen Yönetmeliklerdeki kriterler çerçevesinde değerlendirilerek başarılı bulunanlar Üniversitemizde lisansüstü eğitimlerine başlamıştır. 

Bu çerçevede Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek isteyen yeni mezunlarla birlikte; içlerinde milletvekili, üst düzey TSK, emniyet, yargı ve baro mensupları başta olmak üzere, pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektörden kişi, lisansüstü öğrenciliğe kabul edilmiştir.

Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.


Hitit Üniversitesi RektörlüğüT.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum