Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulumuza 2 Yeni Program Daha Açıldı

16 Aralık 18

Üniversitemiz Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarının açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 28/11/2018 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. Böylece Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulumuzdaki program sayımız da 8’den 10’a ulaşmış oldu.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı

Bu programın amacı her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar ve sağlık ekipman kullanımı konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların yetiştirilmesidir. Mezunlar hastanelerin bilgisayar programcılığı ve tıbbi cihazların çalıştırılması, öğretilmesi, bakımlarının ve onarımlarının yapılması gibi işlerde istihdam edilebilecektir. Ağırlıklı olarak hastanelerin bilgi işlem ve diğer bilgisayar temelli departmanlarında çalışabileceklerdir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği önlisans programında sağlıkta yeni teknolojiler ve mobilite, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlıkta web projesi, tıbbi dokümantasyon, klinik bilgi sistemleri ve Sağlık Bilgi sistemleri gibi alana yönelik dersler de verilmektedir. 

Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda alacakları TYT puan türünden Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği önlisans programına tercih yapabilmektedir.

Programdan mezun olacak öğrenciler Devlet, üniversite, özel hastane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Çalışma alanları arasında Sağlık bakanlığı ve bağlı birimler, Devlet, üniversite ve özel hastaneler, Kızılay gibi kurum/kuruluşlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalar yer almaktadır. 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olan Ülkemizde mevcut hidrolik enerji potansiyelinin ancak yüzde 40’ı, rüzgar enerjisi potansiyelinin yaklaşık yüzde 3’ü, jeotermal enerji potansiyelinin de yaklaşık yüzde 3’ü kullanılmaktadır. Asıl enerji potansiyeline sahip olduğumuz güneş enerjisinde ise yeni yeni yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılına kadar elektrik arzındaki alternatif enerji payını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücü değerleri göz önüne alındığında, orta ve uzun vadede enerji yatırımları içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ayrılan payın ve yenilenebilir enerji üzerine yapılacak AR-GE çalışmaları için verilecek teşviklerin artırılacağı görülmektedir. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı mezunları sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı malzeme üreten işletmelerde veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten işletmelerde çalışabilirler. Ayrıca enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler. Program kapsamında öğrenciler, enerji sektörü temsilcileriyle işbirliği içinde eğitimlerini tamamlayabilecek ve stajlarını yine bu sektörlerde yapabileceklerdir. Program dahilinde yüksek başarıya sahip öğrenciler, 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapıp mühendis olarak mezun olabileceklerdir.

Programdan mezun olacak öğrenciler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam imkânı bulabilirler. Ayrıca sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.

Yeni açılan iki programımıza önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ilk öğrenci alımının yapılabilmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi RektörlüğüT.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum