Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuza 2 Yeni Program Daha Açıldı

23 Aralık 18

Üniversitemiz Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Makine, Resim ve Konstrüksiyon ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarının açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı

Teknolojinin her geçen gün geliştiği günümüz dünyasında, makine sektöründe bilgisayar destekli programların yeri her geçen gün artmaktadır. Açılan yeni programda, teknolojinin gerektirdiği bütün çizim ve katı modelleme programları konusunda eğitim verilecektir. Yapılan çizimlerin prototip, 3D yazıcı ve CNC torna makineleri ile üretilmesi aşamasında yetkinlik sağlanacaktır. Böylece sonuç odaklı bir çalışma sayesinde mezun öğrenciler iş piyasasına yarışacakları kişilere göre bir adım önde akademik olgunluk içerisinde başlayacaklardır. Bu eğitim için çevre şartları da son derece elverişlidir. Zira Çorum Organize Sanayi ve diğer yakın sanayi yerleşimlerinde ilgili sektörde 1000 civarında firma bulunmaktadır. Makine imalat sektörüne hizmet veren bu fabrikalarda en az 1 makine çizerinin bulunması zorunludur. Ayrıca bazı durum iş hacmi ile doğru orantılı olduğundan, sayı daha da artmaktadır.  

Programdan mezun olanlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler. Resmi ve özel kurumlarda, fabrika teknik birimlerinde ve bakım atölyelerinde görev yapabilmektedirler.

Program mezunu öğrenciler, piyasanın öncelikli olarak aradığı ve iş hiyerarşisinin önemli bir halkasını tamamlayan kaliteli teknik ara elemanlardır. Piyasadaki iş kalitesinin yükseltilmesi ve buna bağlı olarak uluslararası standartlara uygun bir iş yapısının oluşmasına çok olumlu bir etki yapmaktadır. 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında (klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarları) hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapabilen laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini özellikle biyoloji, fizik kimya ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidir. Program mezunları genellikle üniversitelerde kamu-özel hastanelerde ve özel tıbbi laboratuvarlarda istihdam edilmektedirler. Bu programdan mezun olanlar “Tıp Laboratuvarı Teknikeri” unvanını alırlar. Tıbbi Laboratuvar teknikerleri çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Mezunlar çeşitli sağlık kuruluşlarında, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedirler. Program mezunları Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

2011 yılında 3 programla açılan Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzdaki program sayısı, bu iki yeni programla birlikte 14’e ulaşmıştır. Yeni programlarımıza en kısa zamanda öğrenci alımı yapılabilmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum